Transformatietrajecten

Zes Verkavelingswijken werden geselecteerd voor de analysefase. In een tweede fase krijgen drie van de zes wijken ook verdere ondersteuning én begeleiding op maat door een eigen ontwerpteam. Het zijn drie diverse wijken met een diverse opgave, waarin de aanpak model kan staan voor de transformatie van andere verkavelingswijken in Vlaanderen.