Workshop 1

Doelstelling

In opvolging van een ruime bevraging van 100 stemmen in het PPS-veld eerder dit jaar, werden in oktober 2014 twee interactieve workshops georganiseerd waarin telkens een 25-tal kernspelers werden samengebracht om een aantal thema’s uit de bevraging verder uit te puren. De eerste workshop ging over integrale meerwaarde en (ontwerp)kwaliteit door PPS. Het doel was om op zoek te gaan naar vernieuwende manieren om meerwaarde te creëren door de standpunten, belangen en inzichten van verschillende kernspelers samen te brengen. Op basis van de 100 stemmen en de twee workshops werden een aantal zeer concrete beleids- of praktijkaanbevelingen geformuleerd die aan bod komen op het colloquium van 2 december 2014 en in een rapport ten behoeve van de beleidsmakers en de Vlaamse PPS-praktijk.

workshop 1 PPS Bouwcultuur ©Katrijn Van Giel

Workshop 1 - 02/10/2014 “Hoe kan PPS een bijdrage leveren tot een grotere integrale meerwaarde en (ontwerp)kwaliteit?"

Dit vertaalt zich in drie thema’s:

 1. Projectdefinitie samen met stakeholders? Hoe kunnen we een programma van wensen en eisen opstellen dat de focus op integrale meerwaarde en (ontwerp)kwaliteit maximaliseert? Hoe kunnen we stakeholders laten meedenken over dergelijke programma?
 2. Publiek voorbereiden vs. private vrijheid? Hoe ver moeten de publieke partners gaan in de voorbereiding om risico’s te beperken? Hoeveel vrijheid dient te worden gelaten aan private partners om naar een optimale invulling te zoeken? Hoe benutten private partners die vrijheid om tot integrale meerwaarde en innovatie te komen?
 3. Sturen en bewaken van meerwaarde? Hoe kan best gestuurd worden op integrale meerwaarde en kwaliteit? Hoe bewaken we integrale meerwaarde en kwaliteit na gunning? Hoe dergelijke integrale projecten communiceren naar stakeholders en het brede publiek toe om het maatschappelijk draagvlak te vergroten?

De vragen werden behandeld vanuit de verschillende perspectieven of rollen die samenkomen in een PPS project: wat betekent dit voor de ontwerper, opdrachtgever, ontwikkelaar, financier, of juridisch adviseur?

De workshop werd ingeleid via twee voorbeelden, namelijk het Via-Invest project A11 Brugge en de A2 in Maastricht. A11 is een complex DBFM project dat ingepast moet worden in een delicaat landschap, terwijl A2 een D&C project (met gebiedsontwikkeling) is dat ingepast moet worden in uiterst moeilijke stedelijke context.

De case-presentaties vormden de voorzet voor de latere discussiesessies in de verschillende werkgroepen. Finaal werden er uit die discussies een aantal zeer concrete beleids-of praktijkaanbevelingen geformuleerd die zullen worden voorgesteld op het colloquium van 2 december 2014 en in een rapport ten behoeve van de beleidsmakers en de Vlaamse PPS-praktijk.

Programma

9u00

Verwelkoming en registratie

9u30 – 9u35  

Inleiding door Werner Decrem (groepsmanager infrastructuur en vastgoed PMV)

9u35 – 10u15  

Voorstelling van en reflecties over project A11 Brugge, en formulering van stellingen door panel bestaande uit (moderator Chris Poulissen) 

 • Koen Thys (Agentschap Wegen en Verkeer) 
 • Wouter Casteels (PMV) 
 • Stephan Van den Langenbergh (Technum) 
 • Jo Roelants (Jan De Nul) 
 • Ralph Kieft (Zwarts en Jansma)

10u15 – 11u  

Voorstelling van en reflecties over project A2 Maastricht, en formulering van 2 of 3 stellingen door panel bestaande uit (moderator Prof. Dr. Koen Verhoest) 

 • Louis Prompers (Projectdirecteur A2 Maastricht) 
 • Bauke Lobbezoo (Directeur Avenue2) 
 • Desiree Florie (woordvoerder A2 Maastricht)

11u – 11u15  

Koffiepauze

11u15 – 12u15  

Deelnemers opgedeeld in vier groepen rond drie thematische clusters 

 • Publiek voorbereiden vs. private vrijheid ? (2 groepen) 
 • Projectdefinitie samen met stakeholders ? (1 groep) 
 • Sturen en bewaken van meerwaarde ? (1 groep)

12u15 – 12u30  

Plenaire terugkoppeling van aanbevelingen

12u30 – 12u45  

Slotbedenkingen door: 

 • Steven Van Garsse (Manager Kenniscentrum PPS) 
 • Chris Poulissen

Vanaf 12u45

Aansluitend receptie 

Workshop 1 PPS Bouwcultuur ©Katrijn Van Giel