Workshop 2

Doelstelling

Op 18 oktober 2014 boog een tweede workshop zich over de uitdaging om in PPS gebiedsontwikkelingsprojecten verweving en functievervlechting te realiseren – immers een sleutelkwestie in dergelijke projecten. Deze sleutelkwestie houdt in dat er menging en synergie tussen verschillende functies wordt gezocht, zodat meerdere maatschappelijke doelstellingen tegelijk kunnen gehaald worden en win-win situaties worden gecreëerd: een nieuw bedrijventerrein biedt tegelijk nieuwe speelruimte en ruimte voor kinderopvang, een woningbouwcomplex wordt gecombineerd met een nieuwe school en een sporthal. Hoewel de maatschappelijke en ruimtelijke winsten van een dergelijke aanpak groot zijn, neemt de complexiteit van het project ook vaak toe. Naarmate de uitvoering van deze projecten vordert, treedt er omwille van de complexiteit vaak een erosie op de initiële ambitie.

Workshop 2 PPS Bouwcultuur ©Katrijn Van Giel

Workshop 2 "Hoe verweving en functievervlechting op de agenda plaatsen en hoe met robuuste PPS constructies maatschappelijke en ruimtelijke winsten verankeren."

Dit vertaalt zich in volgende thema’s:

 1. Hoe een balans vinden tussen de ideale functiemix en de praktische mogelijkheden en verschillende belangen in het gebied?
 2. Op basis van welke criteria bepalen welke functies welke plek krijgen in het geheel?
 3. Hoe kan de overheid als regisseur voldoende sturen om deze ambities te realiseren, maar tegelijkertijd de nodige ruimte laten voor private partners om vanuit de eigen logica’s de wijk of het gebied mee vorm te geven?
 4. Op welke manieren kunnen stakeholders meedenken over dergelijke ontwikkeling?
 5. Hoe organiseert de publieke zijde zich concreet (eigen plannen, doelstellingen, middelen, procedures, diensten, …) om haar aandeel in de gemaakte ambities te realiseren?
 6. Welke vrijheidsgraden vereisen en benutten private partners om deze vervlechting optimaal tot stand te brengen? 
 7. Welke flexibiliteit is nodig in de uitvoering om ambities eventueel bij te sturen door onvoorziene omstandigheden of nieuwe ontwikkelingen en hoe kan die flexibiliteit organisatorisch, juridisch en financieel mogelijk gemaakt worden?

De vragen werden behandeld vanuit de verschillende perspectieven of rollen die samenkomen in een PPS project: wat betekent dit voor de ontwerper, opdrachtgever, ontwikkelaar, financier, of juridisch adviseur?

De workshop werd ingeleid via drie voorbeelden, namelijk het project Tondelier in Gent, het project SLIM Turnhout en het project IGLO te Antwerpen. Drie verschillende wijken in drie verschillende steden en drie verschillende voorbeelden hoe verweving en functievervlechting met oog op gebiedsontwikkeling in de brede zin werd aangepakt en opgevolgd.

 • Project Tondelier waar het hart van de Rabotwijk een transformatie ondergaat waarbij niet alleen een diversiteit aan woonvormen wordt beoogd, maar evenzeer plaats is voor publieke voorzieningen, een park, een kindercrèche en kantoorruimte en met een bijzondere aandacht voor sociale samenhang en duurzame ontwikkeling, onder meer op het vlak van mobiliteit.
 • SLIM Turnhout waarin de stationsomgeving van Turnhout wordt omgevormd tot een nieuwe buurt gericht op ‘slim’ wonen en werken door een focus op modernisering, duurzaamheid en innovatieve zorg.
 • InterGenerationeel project LinkerOever waarbij de wijk Europark een grondige facelift ondergaat om sociale samenhang tussen de daar aanwezige verschillende generaties en culturen te bevorderen via nieuwe infrastructuur gericht op wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke ontplooiing, onderwijs en opvang.

In de werkgroepen werd er op basis van uw eigen ervaringen en ideeën dieper op ingegaan om uiteindelijk inspiratie op te doen om het beleid en de praktijk van PPS in Vlaanderen in de toekomst tot ‘integrale kwaliteit’ te laten leiden. Naast een prikkelende en leerrijke ervaringsuitwisseling is het finale doel van deze workshop om uit die discussie ook een aantal zeer concrete beleids-of praktijkaanbevelingen te formuleren die zullen worden voorgesteld op een colloquium (2 december 2014) en in een rapport ten behoeve van de beleidsmakers en de Vlaamse PPS-praktijk.

Programma

9u00

verwelkoming en registratie

9u30 – 9u45

inleiding door Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen

9u45 – 10u10

inleiding project Tondelier door Bart Timmerman & Bruno Terryn

10u10 – 10u20

inleiding project IGLO door Tom Coppens

10u20 – 10u30

inleiding project Innovatiepool Turnhout door Philip Borremans

10u30 – 10u45

panelgesprek, moderator Steven Van Garsse - Bart Timmerman (stad Gent) - Bruno Terryn (Oryx Projects) - Philip Borremans (PMV) - Tom Coppens (UA)

10u45 – 11u00

koffiepauze

11u00 – 12u20

3 parallelle sessies:

 • sessie 1 – voorzitter Koen Verhoest
 • sessie 2 – voorzitter Tom Willems
 • sessie 3 – voorzitter Tom Coppens

12u20 – 12u45

plenaire terugkoppeling van aanbevelingen door sessievoorzitters

12u45 – 13u00

slotbedenkingen Peter Swinnen

13u00 – 14u00

broodjeslunch