De private partner wil geld verdienen, en de publieke partner wil maatschappelijke behoeften invullen. Ik ben er van overtuigd dat die twee kunnen samenlopen Philip Borremans (PMV)

Maatschappelijke en ruimtelijke winsten

Bij het realiseren van – veelal grootschalige – openbare infrastructuurprojecten en gemeenschapsvoorzieningen opteren overheden wereldwijd steeds vaker voor vormen van publiek-private samenwerking. Ook in Vlaanderen wordt de overheid geconfronteerd met grote investeringsnoden en een beperkt budget, terwijl anderzijds private marktpartijen soms een grote inventiviteit aan de dag leggen bij het inspelen op maatschappelijke evoluties. Het realiseren van een volwaardig partnerschap blijkt in de praktijk echter niet zo eenvoudig. Daarom hebben het Team Vlaams Bouwmeester, het Vlaams Kenniscentrum PPS en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV een onderzoekstraject over deze materie opgezet, dat werd begeleid door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Ten behoeve van het brede werkveld en de bevoegde beleidsmakers goten zij hun bevindingen in een reeks heldere vuistregels, om in PPS-constructies niet alleen tot economische, maar ook tot maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde te komen.