Opzet

Publiek Private Samenwerking Maatschappelijke en ruimtelijke winsten

Werner Decrem, Vlaamse investeringsmaatschappij PMV
Steven Van Garsse, Vlaams Kenniscentrum PPS
Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester

In tijden van terugtredende of afslankende overheden wordt, ook in Vlaanderen, steeds vaker geopteerd voor vormen van publiek-private samenwerking (PPS) voor het realiseren van openbare bouw- en infrastructuurprojecten en gemeenschapsvoorzieningen. 
PMV, het Vlaams Kenniscentrum PPS en het Team Vlaams Bouwmeester starten dan ook samen een parcours op zoek naar ruimtelijke en maatschappelijke winsten binnen PPS. Een traject dat wordt uitgezet in samenwerking met het PPS-onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen (prof. Verhoest en Willems) i.s.m. prof. Coppens en Prof. Voets.

Fase 1

Met ‘PPS 100 stemmen’ verkennen het Vlaams Kenniscentrum PPS, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het Team Vlaams Bouwmeester het landschap. De stemmen in deze publicatie zijn die van beleidsmakers, opdrachtgevers, architecten, investeerders, stedenbouwkundigen, financiers en experten ter zake. Opvallend is dat zij allen – impliciet of expliciet – pleiten voor een noodzakelijke mentaliteitswijziging.
Deze publicatie wenst de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen die publiek-private samenwerkingen opwerpen onder de aandacht te brengen.  Een bewuste stap richting een voorbeeldige PPS-bouwcultuur voor Vlaanderen binnen Europa.

Fase II

In een volgende stap zullen we tijdens twee workshops in oktober 2014 samen met een aantal kernspelers verder op zoek gaan naar vernieuwende manieren om maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde bij PPS te garanderen. 

  • Workshop 1:  Integrale meerwaarde door DBFM(O) 
    “Hoe kan PPS een bijdrage leveren tot meer integrale (ontwerp)kwaliteit?”.  
  • Workshop 2: Functievervlechting in (stedelijke) gebiedsontwikkeling 
    “Hoe kunnen verschillende maatschappelijke functies gebundeld worden in één project?”

Het resultaat hiervan wordt op 2 december 2014 toegelicht tijdens een colloquium. Op basis van de eerdere discussies zullen die dag zeer concrete beleids- en praktijkaanbevelingen worden geformuleerd. 

Het colloquium vindt plaats op dinsdag 2 december 2014 van 9u30 tot 13u in het Paleis voor Schone Kunsten - Hall M, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.

Fase III

Tegen begin 2015 wensen de partners het traject samen te vatten in eenaanbevelingsnota aan het brede werkveld en de bevoegde beleidsverantwoordelijken. De nota is geen slot, maar hopelijk een constructieve start voor een beleidsmatige finetuning ten aanzien van PPP en zijn toepassingen. In 2015 zullen de aanbevelingen uit de nota al aantoonbaar geïntegreerd zijn in de werking van de partners van dit traject, om onmiddellijk het engagement van dit traject waar te maken op het veld en zo daadwerkelijk te werken aan de cultuuromslag die we vooropstellen.