Publicaties

Publicatie 'Vuistregels voor meerwaarde

Dit boekje vormt de voorlopige conclusie van een gedeeld onderzoekstraject rond publiek-private samenwerking, dat werd begeleid door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent: een aanbevelingsnota ter attentie van het brede werkveld en de bevoegde beleidsverantwoordelijken.

Publicatie '100 Stemmen'

Met ‘PPS 100 stemmen’ verkennen het Vlaams Kenniscentrum PPS, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het Team Vlaams Bouwmeester het landschap. De stemmen in deze publicatie zijn die van beleidsmakers, opdrachtgevers, architecten, investeerders, stedenbouwkundigen, financiers en experten ter zake. Opvallend is dat zij allen – impliciet of expliciet – pleiten voor een noodzakelijke mentaliteitswijziging.
Deze publicatie wenst de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen die publiek-private samenwerkingen opwerpen onder de aandacht te brengen. Een bewuste stap richting een voorbeeldige PPS-bouwcultuur voor Vlaanderen binnen Europa.