Ontwerpers Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

Gezocht: 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de meesterproef 2019 sociaal wonen Stel je kandidaat vóór 25 oktober 2019, 13 uur

Wonen is een basisrecht, maar bouwen, kopen en huren worden steeds duurder, vooral in een stedelijke omgeving waar we dat wonen net willen stimuleren. De ruimte in Vlaanderen is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Met nauwelijks 7% sociale woningen en bijna 154.000 gezinnen op de wachtlijst is het aandeel van sociaal wonen zeer ontoereikend. Het aanbod aan sociale woningen moet dus groeien, en wel op een kwaliteitsvolle manier. De rol van de architecten is hierbij doorslaggevend. Er zijn lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen te vernieuwen. Het is cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft, dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt en deel uitmaakt van hun ontwerppraktijk.

Met de Meesterproef 2019 willen we het thema ‘sociaal wonen’ centraal stellen en een nieuwe generatie ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse ontwerpen te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met sociaal wonen.

Interesseformulier

Laat ons weten als je geïnteresseerd bent om 'sociaal wonen projecten' te realiseren!

Vul het interesseformulier in

 

Meer info

Meer info kan u steeds bekomen bij Jouri De Pelecijn van het Team Vlaams Bouwmeester

Stuur een mail

Voor welke projecten kan je je kandidaat stellen?

Wat is de Meesterproef?

Met de Meesterproef wil het Team Vlaams Bouwmeester recent afgestudeerde architecten en beloftevolle jonge kunstenaars de kans bieden om een publieke opdracht te realiseren. De jonge deelnemers worden hierbij intensief begeleid door een aantal ervaren ‘meters en peters’. Voor jonge afgestudeerden is de Meesterproef in dit geval niet alleen een kans om een eerste overheidsopdracht uit te voeren, maar ook een manier om uitgebreid kennis te maken met het thema sociaal wonen. De opdrachtgevers kunnen dan weer creatieve ideeën en nieuwe inzichten putten uit het jeugdige enthousiasme.

Wie zijn de initiatiefnemers van Meesterproef 2019?

Voor de editie 2019 werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Het ganse traject werd mee geïnitieerd door voormalig Vlaams minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Wonen. In april 2019 selecteerden de initiatiefnemers tien interessante projecten, waarbij een diverse mix van opdrachten werd nagestreefd. In juni 2019 werd voor elk project een ‘peter of meter’ aangesteld ter ondersteuning. Nu gaan we op zoek naar jonge, gedreven ontwerpers met interesse om een sociaal woonproject te realiseren.

Hoe verloopt de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen?

In de tweede helft van oktober 2019 worden per project drie ontwerpers geselecteerd door de opdrachtgevers, hierin bijgestaan door de meters en peters en de stuurgroep. Vervolgens vindt op vrijdag 29 november 2019 een inspiratiedag plaats. Via korte lezingen en workshops kunnen de ontwerpers zich in de thematiek verdiepen, en krijgen ze een actueel, inspirerend en vernieuwend beeld van sociaal wonen.

Na de inspiratiedag kunnen de jonge ontwerpers onder deskundige begeleiding van meters en peters starten met hun project. Ontwerpers krijgen drie maanden de tijd om een offerte (schetsontwerp) uit te werken. De jury’s en presentaties zullen plaatsvinden in april – mei 2020. Uiteindelijk duidt de jury één laureaat aan voor elk project, aan wie de opdracht wordt gegund.

Wat doen de peters en meters?

Elk project wordt intensief begeleid door een ‘meter of peter’ met ervaring in sociale huisvesting. De ‘meter of peter’ heeft als taak de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van de projectdefinitie, de jonge ontwerpers te begeleiden bij de opmaak van hun offerte en als klankbord te fungeren voor de ontwerper na de gunning van de opdracht.

Het aspect kunst in opdracht

In de context van sociaal wonen kan een kunstwerk een meerwaarde betekenen in de publieke of collectieve ruimte. Deze editie van de Meesterproef omvat om die reden ook kunstopdrachten. Bedoeling is om, bij die projecten die aanleiding geven voor een kunstinterventie, een wisselwerking te doen ontstaan tussen jonge ontwerpers en kunstenaars, zodat zij elkaar wederzijds kunnen inspireren. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaars. Het Platform doet hiervoor een beroep op freelance curator Nadia Bijl.

Wie mag deelnemen?

  •  Je bent afgestudeerd in 2017, 2018 of 2019 als master in de richting architectuur, als master in de ingenieurswetenschappen – architectuur of als master in de richting stedenbouw.

Wat verwachten we van jou?

  • Je bent beschikbaar voor de inspiratiedag, op vrijdag 29 november 2019.
  • Je kan het hele traject in het Nederlands volgen.

Wat bieden wij?

  • Een boeiende inspiratiedag met deskundige begeleiders, opdrachtgevers en organisatoren.
  • De kans om samen met een publieke opdrachtgever een eerste overheidsopdracht uit te voeren, onder begeleiding van een door de Vlaamse Bouwmeester aangestelde ervaren meter of peter.
  • De kans om samen te werken met kunstenaars.
  • Een vergoeding van 5000 euro exclusief btw voor de opmaak van een geldige offerte.
  • Het onder de aandacht brengen van het ganse traject en de resultaten van de tien projecten.

Heb je interesse?

  • Vul vóór 25 oktober 2019, 13 uur je gegevens in. Geef aan welke drie projecten je voorkeur wegdragen en waarom.
  • Laad tevens een portfolio op van één pagina A4.

Nieuws