Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

OAG1910 Ontwerpers voor de meesterproef 2019 sociaal wonen

stel je kandidaat vóór 25 oktober 2019, 13 uur

Wonen is een basisrecht, maar bouwen, kopen en huren worden steeds duurder, vooral in een stedelijke omgeving waar we dat wonen net willen stimuleren. De ruimte in Vlaanderen is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Met nauwelijks 7% sociale woningen en bijna 154.000 gezinnen op de wachtlijst is het aandeel van sociaal wonen zeer ontoereikend. Het aanbod aan sociale woningen moet dus groeien, en wel op een kwaliteitsvolle manier. De rol van de architecten is hierbij doorslaggevend. Er zijn lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen te vernieuwen. Het is cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft, dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt en deel uitmaakt van hun ontwerppraktijk.

Met de Meesterproef 2019 willen we het thema ‘sociaal wonen’ centraal stellen en een nieuwe generatie ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse ontwerpen te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met sociaal wonen.

Voel je je geroepen? laat het ons weten en bezorg ons het ingevulde formulier.

Meer info

Meer info kan u steeds bekomen bij Jouri depelecijn van het Team Vlaams Bouwmeester

Stuur een mail

 

Deze Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpers samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van ontwerpers die uitgenodigd worden voor het verdere traject. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. 

AVG/GDPR

Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 490 58 73 38