Uitnodiging infomoment leertraject ‘Verkavelingswijken in transformatie’ Woensdag 27 april, van 09u00 tot 10u30

In 2020 startten het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester een leertraject op over de kwaliteitsvolle transformatie van goed gelegen verkavelingswijken. Na een projectoproep naar concrete cases analyseerde een multidisciplinair team (Voorland, 51N4E, Tussengoed en UHasselt) in een eerste fase zes wijken. In een tweede fase (vanaf medio 2022) krijgen drie van deze zes wijken verdere ondersteuning en begeleiding door een projectteam per wijk. Op 27 april organiseren we een online infomoment voor een brede groep geïnteresseerden, waar we een stand van zaken geven over het leertraject en vooruitblikken naar de volgende fase. 

Op basis van een projectoproep in het najaar van 2020 selecteerden het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester, ondersteund door het multidisciplinair team Voorland, 51N4E, Tussengoed en UHasselt, zes goed gelegen 20ste-eeuwse woonwijken waar de generatiewissel zich laat voelen en waar een bijkomende woonopgave aan de orde is: Kroonhove in Oostkamp, Groenpark in Roeselare, knooppunten Wondelgem in Gent, Groeneweg in Ninove, Ravenstein in Tervuren en Betsveld in Landen. In een eerste fase onderzochten we in deze wijken de potentie voor transformatie, de te betrekken actoren, in te zetten strategieën, instrumenten en aanpak.

In een tweede fase werken we in drie van deze wijken toe naar realisatie via begeleiding op maat: Groenpark (Roeselare), Wondelgem (Gent) en Ravenstein (Tervuren). Het zijn drie diverse wijken met verschillende opgaven, waarvan de aanpak model kan staan voor de transformatie van andere verkavelingswijken in Vlaanderen. Naast de concrete uitwerking van deze drie cases zetten we ook in op een overkoepelend traject waarin diverse leerpunten voor lokale en bovenlokale ruimtelijke praktijk en beleid gedetecteerd, gebundeld en ontsloten worden. Zo werken we onder meer aan een verkavelingslexicon voor een breed publiek (bewoners, ontwikkelaars,…)

Projectwebsite

website verkavelingswijken

Infomoment

Woensdag 27 april van 09u00 tot 10u30

Presentatie

Download de presentatie van het infomoment