Kaartvan de leefbuurt in Halle : Don Boscowijk

kaart: Ellen Verbiest

Leefbuurt Halle Don Boscowijk

©Brut architecture and urban design cvba i.s.m. Witteveen+Bos Belgium

Leefbuurt Halle Don Boscowijk

©Brut architecture and urban design cvba i.s.m. Witteveen+Bos Belgium

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Halle Don Boscowijk bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt 07 Halle: Don Boscowijk

De Don Boscowijk in Halle

Don Bosco is vandaag een weinig opvallende woonwijk en moet uitgroeien tot een levendige buurt met veel aandacht voor vergroening, ontharding en duurzaam omgaan met water. Het kruispunt aan de school waar dagelijks honderden scholieren langskomen, wordt het startpunt voor de transformatie. Slimme ingrepen in de verkeerssituatie maken ruimte vrij om van het kruispunt een echt voorplein voor de school te maken waar de verblijfsfunctie centraal staat.

Laureaat: Brut architecture and urban design cvba i.s.m. Witteveen+Bos Belgium

Meer weten over dit project?

In de projectfiche uit de brochure ‘Leren van Leefbuurten’ schetsen we de specifieke context van deze Leefbuurt, we geven inzicht in de belangrijkste ambities van het bestuur en in de manier waarop het gekozen ontwerpteam daaraan beantwoordde in zijn offerteNogal wat uitdagingen zullen andere lokale besturen bekend in de oren klinken. 

download projectfiche

Op zoek naar de projectdefinitie? 

Lees hier hoe de opdrachtgever de ambities en verwachtingen voor deze Leefbuurt beschrijft. De projectdefinitie vormt het inhoudelijk kader voor de opdracht waarmee het ontwerpteam aan de slag is. Voor de opmaak van dit document kon de opdrachtgever rekenen op de ondersteuning van een projectregisseur vanuit het Team Vlaams Bouwmeester, maar ook op de begeleiding door een groep experts in mobiliteit, participatie, landschap en ecologie.

download projectdefinitie

Benieuwd naar de ontwerpvoorstellen?

Voor iedere Leefbuurt werden vier ontwerpteams uitgenodigd om een offerte op te maken. Ook jonge ontwerpers met interesse in de publieke ruimte en verfrissende ideeën werden aangemoedigd om zich voor de oproep kandidaat te stellen. Raadpleeg hier de verbeeldende visienota en het plan van aanpak van ieder team.

Brut architecture and urban design cvba i.s.m. Witteveen+Bos Belgium

Vectris i.s.m. Evolta (Studiebureau Jouret)

Posad Maxwan i.s.m. Johan de Wachter Architecten

TV CLUSTER landschap & stedenbouw + Maarch i.s.m. Anyways en Erik Verbeke

Zelf aan de slag?

Misschien ziet u ook in uw gemeente een toekomstige Leefbuurt. Het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde een modeldocument dat iedere opdrachtgever als leidraad kan hanteren bij de opmaak van een projectdefinitie voor de een Leefbuurt. Deze modelprojectdefinitie maakt deel uit van de handleiding voor de aanstelling van een ontwerpteam bij de brochure Leren van Leefbuurten. 

download modelprojectdefinitie

Hoe werd het ontwerpteam aangesteld?

De opdracht voor deze Leefbuurt werd geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZB). Voorafgaandelijk werd het instrument Oproep aan Geïnteresseerden (OAG) van het Team Vlaams Bouwmeester ingezet. Met deze oproep organiseert het team een marktverkenning om te peilen welke ontwerpteams beschikbaar zijn en interesse hebben voor een bepaalde opdracht.

Leefbuurt 07 Halle: Don Boscowijk Stadsbestuur Halle

Opmaak van een masterplan met ruimtelijke toekomstvisie, inclusief mobiliteitsstudie (deelopdracht 1). Volledige studieopdracht voor de 1e uitvoering van het masterplan (deelopdracht 2).

Geselecteerde bureaus
  • Brut architecture and urban design cvba i.s.m. Witteveen+Bos Belgium
  • Vectris i.s.m. Evolta (Studiebureau Jouret)
  • Posad Maxwan i.s.m. Johan de Wachter Architecten
  • TV CLUSTER landschap & stedenbouw + Maarch i.s.m. Anyways en Erik Verbeke
Budget

€1.10.000 excl. btw en erelonen voor de 1e uitvoering van het masterplan

Erelonen

Deelopdracht 1 (vast)
€55.000 excl. btw voor de opmaak van het masterplan
Deelopdracht 2 (vast)
Ereloon van 7% excl. btw voor de volledige studieopdracht voor de 1e uitvoering van het masterplan

Publicatie
Aanstelling ontwerpteam