Kaart van de leefbuurt in Mol

kaart: Ellen Verbist

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld conceptbeeld

©Maarch + CLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Createlli en Mattias De Backer

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld conceptbeeld

©Maarch + CLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Createlli en Mattias De Backer

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld conceptbeeld

©Maarch + CLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Createlli en Mattias De Backer

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld conceptbeeld

©Maarch + CLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Createlli en Mattias De Backer

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld conceptbeeld

©Maarch + CLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Createlli en Mattias De Backer

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mol Wijk Bosveld: bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt 05 Mol: Wijk Bosveld

Wijk Bosveld in Mol

De unieke sociale woonwijk Bosveld in Mol is toe aan een grondige opwaardering. Het rijkelijk aanwezige groen en het netwerk van trage wegen worden opnieuw bekeken, maar de integrale toekomstvisie streeft ook naar betere sociale cohesie en een grotere belevingswaarde. Daarbij fungeert het kind als kompas. Met de krachtlijnen van het oorspronkelijke ontwerp als basis, maar met de uitdagingen van vandaag in het achterhoofd wordt Bosveld klaargestoomd voor de toekomst.

Laureaat: Maarch + CLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Createlli en Mattias De Backer

Meer weten over dit project?

In de projectfiche uit de brochure ‘Leren van Leefbuurten’ schetsen we de specifieke context van deze Leefbuurt, we geven inzicht in de belangrijkste ambities van het bestuur en in de manier waarop het gekozen ontwerpteam daaraan beantwoordde in zijn offerteNogal wat uitdagingen zullen andere lokale besturen bekend in de oren klinken. 

download projectfiche

Op zoek naar de projectdefinitie? 

Lees hier hoe de opdrachtgever de ambities en verwachtingen voor deze Leefbuurt beschrijft. De projectdefinitie vormt het inhoudelijk kader voor de opdracht waarmee het ontwerpteam aan de slag is. Voor de opmaak van dit document kon de opdrachtgever rekenen op de ondersteuning van een projectregisseur vanuit het Team Vlaams Bouwmeester, maar ook op de begeleiding door een groep experts in mobiliteit, participatie, landschap en ecologie.

download projectdefinitie

Benieuwd naar de ontwerpvoorstellen?

Voor iedere Leefbuurt werden vier ontwerpteams uitgenodigd om een offerte op te maken. Ook jonge ontwerpers met interesse in de publieke ruimte en verfrissende ideeën werden aangemoedigd om zich voor de oproep kandidaat te stellen. Raadpleeg hier de verbeeldende visienota en het plan van aanpak van ieder team.

Maarch + CLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Createlli en Mattias De Backer

a2o-omgeving i.s.m. Antea Belgium en Universiteit Hasselt

Studio Thomas Willemse + Endeavour i.s.m. Driekwart Groen en Kalk Architecten

Zelf aan de slag?

Misschien ziet u ook in uw gemeente een toekomstige Leefbuurt. Het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde een modeldocument dat iedere opdrachtgever als leidraad kan hanteren bij de opmaak van een projectdefinitie voor de een Leefbuurt. Deze modelprojectdefinitie maakt deel uit van de handleiding voor de aanstelling van een ontwerpteam bij de brochure Leren van Leefbuurten. 

download modelprojectdefinitie

Hoe werd het ontwerpteam aangesteld?

De opdracht voor deze Leefbuurt werd geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZB). Voorafgaandelijk werd het instrument Oproep aan Geïnteresseerden (OAG) van het Team Vlaams Bouwmeester ingezet. Met deze oproep organiseert het team een marktverkenning om te peilen welke ontwerpteams beschikbaar zijn en interesse hebben voor een bepaalde opdracht.

Leefbuurt 05 Mol: Wijk Bosveld Gemeentebestuur Mol

Opmaak van een masterplan met investeringsprogramma (deelopdracht 1). Volledige studieopdracht voor de gefaseerde uitvoering van het masterplan (deelopdracht 2).

Geselecteerde bureaus
  • Maarch + CLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Createlli en Mattias De Backer
  • H+N+S landschapsarchitecten
  • a2o-omgeving i.s.m. Antea Belgium en Universiteit Hasselt
  • Studio Thomas Willemse + Endeavour i.s.m. Driekwart Groen en Kalk Architecten
Budget
  • €387.233 excl. btw en erelonen voor de 1e fase van de uitvoering van het masterplan
  • €395.000 excl. btw en erelonen voor de 2e fase van de uitvoering van het masterplan
Erelonen

Deelopdracht 1 (vast)
€65.000 excl. btw voor de opmaak van het masterplan
Deelopdracht 2 (vast)
Ereloon van 7% excl. btw voor de volledige studieopdracht voor de 1e fase van de uitvoering van het masterplan
Deelopdracht 2 (voorwaardelijk)
Ereloon van 7% excl. btw voor de volledige studieopdracht voor de 2e fase van de uitvoering van het masterplan

Publicatie
Aanstelling ontwerpteam