Lessen Leefbuurten 12. durf testen en evalueren

12. durf testen en evalueren

12. Ook tijdelijke of niet-infrastructurele ingrepen zijn waardevol. Durf testen en evalueren.

De voordelen van proefopstellingen worden nog onvoldoende erkend. Nochtans kunnen ze helpen om de bewustwording rond een bepaald aspect te vergroten. Een testopstelling laat mensen voelen dat het niet alleen bij visie en ambitie blijft en geeft ze een idee hoe de toekomstige plek eruit kan zien. Ze vormt in feite een ontwerp op het terrein dat je lijfelijk kan ervaren en evalueren via observatie en dialoog. Zo vormt een tijdelijke speelstraat niet alleen een manier om de mogelijkheden van een ander gebruik van de publieke ruimte te tonen. Ze biedt ook een aanleiding om bewoners die komen kijken aan te spreken. Met wat goede communicatie kunnen burgers begrip opbrengen voor het idee dat het een testsituatie betreft. Capteer daarbij zowel de positieve als de (vaak luidruchtiger verkondigde) negatieve reacties en plaats ze in een correcte balans.

Herinrichtingsprojecten in de publieke ruimte zijn doorgaans projecten van lange adem. Quick wins kunnen maken dat de geëngageerde buurtbewoner niet ‘participatiemoe’ raakt. Niet-infrastructurele ingrepen zijn doorgaans sneller en goedkoper uit te voeren, makkelijker bij te sturen en dus minstens even nuttig. Waarom wachten om eenrichtingsverkeer in te voeren in een bepaalde straat? Zulke kleine acties geven het signaal: ‘Hier beginnen we al.’ De toekomstvisie wordt al enigszins verankerd en het risico dat het enkel bij mooie plannen blijft, wordt kleiner. Omgekeerd kunnen de acties zelfs tot gevolg hebben dat de ambities nog groeien.

Meerwaardevorming in de openbare ruimte kan je ook bereiken zonder prestigeprojecten. Een eenvoudige verkeersfilter met bloembakken kan een nieuwe sociale dynamiek op gang brengen in een straat die tevoren geteisterd werd door sluipverkeer. Zorg er wel voor dat een tijdelijke inrichting voldoende kwaliteit heeft. Een kale asfaltvlakte zonder auto’s wordt door burgers doorgaans nog steeds als verkeersruimte gelezen. Laat zien op welke manier de vrijgekomen ruimte anders benut kan worden. Door de mogelijkheden uit te beelden krijg je bewoners mee.

Steek dus de handen uit de mouwen. Dit kan vereisen dat je ‘buiten de gebaande paden’ treedt en het noopt tot samenwerking met verschillende gemeentediensten.

Download lessen uit de praktijk