Lessen Leefbuurten 11. verzamel data

11. verzamel data

11. Meten is soms weten. Verzamel data en onderbouw keuzes met duidelijke doelstellingen.

Metingen kunnen helpen om een bepaalde doelstelling in de praktijk te brengen. Zo zijn aan de ambitie om weer spelende kinderen op straat te krijgen bepaalde randvoorwaarden verbonden. In de eerste plaats moet de intensiteit van gemotoriseerd verkeer daarvoor onder een bepaalde grens dalen. Voer eerst een nulmeting uit, maak dan een proefopstelling en meet het effect op de verkeersintensiteit tijdens de gewijzigde situatie. Dat maakt het mogelijk de data te evalueren en eruit te leren. Telresultaten kunnen dan als sturende informatie dienen. Leg op voorhand vast wanneer een proefproject geslaagd is en werk daarvoor opnieuw met dezelfde data.

Investeer ook in data om je visie te onderbouwen en bepaalde maatregelen of eventuele bijsturingen te motiveren. Cijfers kunnen helpen om het buikgevoel van burgers te weerleggen en keuzes te objectiveren. Waar bijvoorbeeld een gevoel van sluipverkeer heerst, kan een herkomst- en bestemmingsonderzoek duidelijk maken dat de oorzaak van de verkeersoverlast verplaatsingen in de wijk zelf zijn. Waar duidelijk is dat het aanbod aan parkeerplaatsen in een buurt niet optimaal wordt benut, kan je met cijfers aantonen dat er nog voldoende capaciteit op wandelafstand overblijft, als je er een aantal schrapt.

Er zit bij werken met data ook een addertje onder het gras: wees voorzichtig met meetresultaten die de bestaande toestand als uitgangspunt nemen. Meten is geen ambitie an sich. Een meting is soms ook de momentopname van een situatie die op lange termijn niet langer wenselijk is. In een zone nabij een handelskern waar geen parkeerbeperking geldt, is een hoge parkeerdruk evident. Wat heb je dan aan die telling?

Dit geldt ook voor cijfers die verzameld zijn tijdens enquêtes. De representativiteit van bewonersbevragingen hangt sterk samen met het aantal respondenten en met de formulering van de vragen. Pas op met een feitelijke interpretatie die vervolgens wordt ingezet om een beleidskeuze te sturen. Bevragingen kunnen wel weergeven hoe bewoners hun buurt ervaren. Die kwalitatieve data kunnen opnieuw worden ingezet om het ontwerp te voeden.

Download lessen uit de praktijk