Lessen Leefbuurten 03. Toon ambitie

03. Toon ambitie

03. Openbaar domein is meer dan verkeersruimte. Toon voor alle soorten uitdagingen evenveel ambitie.

De aanleg van het openbaar domein is geen zuiver verkeerskundige kwestie. De publieke ruimte maakt ook deel uit van een ecologisch en een sociaal-ruimtelijk systeem. In de Leefbuurt staat de mens centraal. De straat vormt het verlengde van de woning: het woonmilieu. Dat moet ook zijn weerslag krijgen in het ruimtelijk ontwerp. Niet het gemotoriseerde verkeer primeert, wel de mens. Als bestuur moet je alle daaruit voortvloeiende uitdagingen evenwaardig naast elkaar durven plaatsen om de schaarse ruimte die er is optimaal te kunnen benutten. Mobiliteit kan een middel zijn om er te komen, maar geen doel op zich. Het gesprek glijdt gemakkelijk af naar een discussie over parkeren. Daar moeten we voor opletten, al mogen we ook niet blind zijn voor het probleem. Door uitsluitend of vooral bezig te zijn met één element valt het gemeenschappelijk verhaal weg: wat maakt deze buurt waardevol; waarom willen mensen hier wonen? Dit vereist een andere logica.

In de voorgaande brochure ‘Buurten vol lef, buurten vol leven’ werden de kwaliteiten van een Leefbuurt onder vijf noemers geplaatst: bereikbaarheid, nabijheid, esthetiek, ecologie en proces. Deze bouwstenen zijn evenwaardig en dus moeten ze geïntegreerd behandeld worden. Streef ook naar een hoog ambitieniveau voor elk van de bouwstenen. Probeer te ontwerpen voor de komende twee tot drie decennia: liggen de ambities van vandaag hoog genoeg? Maak een diagnose van de huidige staat van die verschillende bouwstenen op niveau van de buurt en evalueer waar je troeven en tekorten zitten. Welke groene of blauwe structuren vind je terug in en om de buurt? Welke plaats krijgen de verschillende vervoersmodi er vandaag? Wat bepaalt het buurtleven? Als je dit goed in kaart hebt, kan je het evenwicht tussen de uitdagingen beginnen te verbeteren. Uiteindelijk is de vraag hoe die bouwstenen samenkomen in een concreet project. Die synthese vormt een goed vertrekpunt om tot ruimtelijke kwaliteit te komen.

Download lessen uit de praktijk