Lessen Leefbuurten 02. formuleer doelstellingen

02. formuleer doelstellingen

02. Een duidelijk ambitiekader vormt de basis voor de Leefbuurt. Formuleer doelstellingen in plaats van maatregelen.

Als je te veel in de probleemoplossende logica blijft steken, krijg je automatisch ook de neiging om onmiddellijk maatregelen te formuleren die de knelpunten opruimen. Discussies over instrumenten komen meestal te vroeg. In de eerste plaats moet de Gemeente de ambities voor de buurt en de doelstellingen van het project bepalen. Reken vervolgens op de verbeeldingskracht van een goed ontwerpteam om met goede, soms ook onverwachte oplossingen te komen die meer doen dan enkel het technische probleem wegwerken. Vanuit een meerlagige, meervoudige en meerschalige benadering komen Gemeente en ontwerpteam tot slimme koppelkansen. Haal dus het ‘wat’ en het ‘hoe’ uit elkaar door in ambities te denken in plaats van in oplossingen. De wat-vraag moet de opdrachtgever (het lokale bestuur) beantwoorden. De hoe-vraag is voor de opdrachtnemer (de ontwerper in samenspraak met de administratie).

Het is belangrijk om die visie en doelstellingen duidelijk vast te leggen. Zij vormen dan een helder kader van beleidskeuzes waarbinnen aan de hand van ontwerpend onderzoek op gefundeerde wijze gedragen maatregelen tot stand kunnen komen. Heel vaak staan burgers immers wel achter het doel van een bepaald project, maar haken ze af wanneer ze enkel de maatregelen te horen krijgen. Wees je er ook van bewust dat bepaalde woorden bepaalde beelden oproepen. Zo hebben termen als ‘knip’ of ‘circulatieplan’ intussen een eerder negatieve connotatie. Bij de bewoners leeft de perceptie dat hun wijk onbereikbaar wordt. Maar een autoverkeersfilter en een circulatieplan voor gemotoriseerd verkeer zijn maar enkele van de mogelijke maatregelen om een doel te bereiken: namelijk méér ruimte voor voetgangers en fietsers, ontharding en vergroening in jouw wijk. Daar is zelden iemand tegen. Spreek dan ook in de eerste plaats over deze doelstellingen en niet uitsluitend over de middelen om daar te komen.

Wees direct wantrouwen te snel af door in de eerste plaats de onderliggende ambitie uit te spreken. Het zijn dit soort beleidskeuzes die de basis vormen voor de Leefbuurt.

DOWNLOAD LESSEN UIT DE PRAKTIJK