2 Pilootprojecten

De stuurgroep voor de Pilootprojecten Studenten Maken Stad selecteerde uit alle kandidaturen twee Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’: een studentenhuisvestingsproject op de site van Abattoir in Anderlecht en een in het centrum van Brussel. Beide laureaten volgen een begeleidingstraject op maat met een projectregisseur, een team voor ontwerpend onderzoek en de nodige deskundigen.

Pilootprojecten Studenten Maken Stad