Lessen Leefbuurten 08. investeer in participatie

08. investeer in participatie

08. Investeer in communicatie en participatie. Betrek zowel stakeholders, burgers als bestuur bij het project.

Dat een Leefbuurt niet in één keer ontstaat maar stelselmatig groeit, haalden we eerder al aan. Ambities vragen budget, maar dat geldt ook andersom. Bewaak het evenwicht en stel geen onrealistische doelen. Let op dat je geen verwachtingen schept die niet onmiddellijk ingelost kunnen worden vanwege beperkte middelen. Het is voor een lokaal bestuur van belang om helder en open te communiceren over wat er gaat gebeuren en wanneer.

Hou er dus ook rekening mee dat een deel van het beschikbare studiebudget besteed zal moeten worden aan communicatie in begrijpelijke taal en een participatief traject op maat van de specifieke context. Het verhaal is belangrijk, het moet op transparante wijze uitgedragen worden: waarom doen we bepaalde ingrepen; hoe gaan we onze doelstellingen realiseren; waar starten we?

Dit participatiebudget kan je vertalen naar voltijdsequivalenten. In veel dossiers leven hoge verwachtingen, bijvoorbeeld over experimenten of tijdelijke ingrepen. Tracht scherp te krijgen wat je als opdrachtgever zelf kan opnemen (logistieke ondersteuning, technische diensten die zaken kunnen realiseren, medewerkers die workshops modereren…). Als een lokaal bestuur hierin zelf nog onvoldoende beslagen is, kan het deze taak mee in de opdracht aan het ontwerpteam leggen of bij een externe partij. En door eerst in een paar projecten, met ondersteuning van externen, ervaring op te doen in participatie, kan het bestuur het in de toekomst ook makkelijker zelf organiseren.

Niet alleen de organisatie van een participatietraject met stakeholders of bewoners vereist de nodige investering. Minstens even belangrijk is de (tijds)investering in dialoog met het gemeente- of stadsbestuur. Ook het politieke niveau moet geïnspireerd worden. Streef naar een brede gedragenheid van de toekomstvisie bij zowel meerderheid als oppositie, door ook naar de kritische stemmen te luisteren. Op die manier vermijd je dat het plan na de eerstvolgende verkiezingen en een eventuele coalitiewissel opnieuw ter discussie wordt gesteld. Niemand heeft baat bij mooie plannen die op de plank blijven liggen. Uiteindelijk wil je dat de ambities zichtbaar worden op het terrein met acties en realisaties. Daarom kunnen we niet genoeg herhalen dat de slaagkans van een project evenredig is met de betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Download lessen uit de praktijk