Het 20ste-eeuws bebouwd weefsel is, in tegenstelling tot de gesloten bouwblokken van de 19de eeuwse stad, een heel open weefsel. Hier zijn andere transformatiestrategieën nodig Gery Leloutre, onderzoeksteam LABO XX+I

20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel

LABO RUIMTE, een gezamenlijk initiatief van het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester, laat in samenwerking met het Brussels Gewest ontwerpend onderzoek uitvoeren naar de kwaliteitsvolle transformatie van het bebouwde weefsel in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel.

Dit randgebied, dat het midden houdt tussen voorstad en periferie, stelt ons voor tal van stedelijke en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, milieu en gezondheid, maar ook op vlak van kwaliteit en betaalbaarheid. Na een eerste verkennend onderzoek, dat resulteerde in een atlas, gingen drie ontwerpteams aan de slag met drie urgente opgaven in drie gebieden.