Gezocht: 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de Meesterproef 2022 Sociaal Wonen Stel je kandidaat vóór 13 november 2022, 23 uur

Wonen is een basisrecht, maar bouwen, kopen en huren worden steeds duurder. De ruimte in Vlaanderen is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Met een steeds groeiend aantal gezinnen op de wachtlijst is het aandeel van sociaal wonen ontoereikend. Net daarom moeten sociale woonprojecten een volwaardige en actieve rol opnemen in de samenleving. De rol van architecten is hierbij doorslaggevend. Er zijn lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen grondig te vernieuwen. Het is dan ook cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft en dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt.

Na de succesvolle Meesterproef 2019 Sociaal Wonen willen we met de nieuwe Meesterproef 2022 het thema sociaal wonen opnieuw centraal stellen en een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle ontwerpen te realiseren.

De kwaliteit van de ontwerpen en kunstinterventies van de Meesterproef 2019 was zeer hoog. We hopen met deze nieuwe editie opnieuw een grote groep enthousiaste ontwerpers warm te maken om mee na te denken over een vernieuwende manier van sociaal wonen.

Heb jij interesse om een sociaal woningbouwproject te realiseren, bezorg ons dan je interesseformulier vóór zondag 13 november 2022, 23u.

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

Meer info

Website meesterproef 2022