Werk maken van kwalitatief speelgroen voor leefbare dorpskernen SmallTalk 54

Het project Groene Speeldorpen ondersteunt lokale overheden bij het ontwikkelen van een visie rond groene speelruimte. Zelfs wanneer dorpskernen gelegen zijn in landelijk gebied is er niet altijd voldoende en/of toegankelijk speelgroen. Soms wordt er ook niet buiten gespeeld omdat ouders, begeleiders of kinderen sociale drempels ervaren. Op 26 maart presenteren BOS+, Endeavour en Kind & Samenleving de resultaten van hun samenwerking in het kader van Bouwmeester Label 031.

Bouwmeester Label 031

Hoe biedt een groen speeldorp antwoord op klimaatuitdagingen en maatschappelijke tendensen zoals kinderen die veel minder buiten spelen? Wat is nodig om een groen speeldorp te realiseren? In een intensieve participatieve samenwerking onderzoeken BOS+, Kind en Samenleving, Endeavour en drie deelnemende dorpen hoe gemeenten buiten spelen in de natuur meer kunnen faciliteren. In deze lezing vertellen ze over de bouwstenen die nodig zijn voor een geslaagd traject. Ze doen dit aan de hand van casestudy’s in Bree, Hamont-Achel en Pelt. In de voorbeeldprojecten gaan biodiversiteit, klimaat, recreatie en beleving hand in hand, in de zoektocht naar een blijvende impact op het gemeentelijke speelbeleid.

Binnen dit traject krijgen informele (groene) plekken waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en spelen alle aandacht. Door actief te luisteren naar kinderen, jongeren en hun ouders kunnen we heel wat (in)formele plekjes terugwinnen. Daarnaast groeit de aandacht voor de ontwikkeling van netwerken die deze plekken met elkaar verbinden. Gemeenten worden uitgedaagd om samen met de beoogde doelgroepen en eindgebruikers te kijken naar hun speel-, kind- of tienerweefsel.

In groene speeldorpen worden sociale drempels, waardoor kinderen niet buiten spelen, overwonnen. Aanwezige fysieke speelruimte wordt niet altijd optimaal gebruikt. Tijdens het traject zoeken we samen met verschillende doelgroepen, kinderen, ouders en andere begeleiders uit hoe dat komt. Waar voelen kinderen zich veilig? Waar gaan ze met familie naartoe en waar spelen ze zelfstandig? Het begrijpen waarom bepaalde plekken wel of niet bezocht en gewaardeerd worden, is van groot belang voor de ontwikkeling van geschikte nieuwe groene ruimte. Toch wordt het nog te vaak vergeten in ontwerpprocessen. In dit project levert deze subjectieve informatie, gebaseerd op emotie en ervaring, cruciale input voor de ontwikkeling van gerichte communicatie en belevingsacties.

Dit project moedigt gemeenten aan om blijvend te investeren in een groenblauw netwerk. Enerzijds confronteert de klimaat- en biodiversiteitscrisis ons met hitte-eilanden, droogte en overstromingen. Anderzijds is er een toenemende nood aan aangename en gezonde plekken die kansen bieden voor ontspanning en ontmoeting. Aandacht voor een groen speelweefsel is toekomstgericht denken.

Na een intens participatietraject werd voor drie locaties, in Bree, Hamont-Achel en Pelt, een ontwerp voor een groene speelplek gemaakt. Die worden binnenkort aangeplant in samenwerking met de kinderen en jongeren uit de buurt. Groene Speeldorpen krijgt steun van het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER, binnen het PDPO III programma in de regio Kempen-Maasland.

Date
26 March 2024 19u00

Reservatie verplicht
Deelname is gratis, inschrijven verplicht 

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel