Submissions for this form are closed.×

OAG2217 Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor Centrum+ en inrichtingsvisie voor site Thor in Torhout

Vul het interesseformulier in voor 17 juni 2022, 11 uur

Het stadsbestuur van Torhout is op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de zone Centrum+, een stadsdeel ten noorden van het centrum. Aansluitend wenst de stad concreter inzicht te verwerven in de ontwikkelingskansen van site Thor aan de hand van een inrichtingsvisie. De stad wil met deze opdracht verder bouwen op de eerste aanbevelingen uit de Bouwmeester Scan. 

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel een lijst samen te stellen van geïnteresseerde en beschikbare ontwerpteams of deskundigen voor opdrachten met ereloon onder 140 000 €, dwz onder het drempelbedrag voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking, binnen een bepaalde timing en een voorzien budget. Een degelijke voorafgaande marktconsultatie is bij dit type opdrachten cruciaal. Door deze gerichte marktconsultatie krijgt de opdrachtgever een zo breed mogelijk zicht op het spectrum van mogelijke deelnemers en hun beschikbaarheid. Aan de hand van deze lijst van geïnteresseerden zal de opdrachtgever een aantal ontwerpers uitnodigen om een offerte in te dienen.

Via het interesseformulier kan u kort en krachtig uw interesse kenbaar maken. Als bijlage is het mogelijk om een pdf (één bladzijde A4, max 2 MB) op te laden om bijvoorbeeld uw belangstelling voor de betreffende opdracht te motiveren en te verwijzen naar een beperkt aantal relevante referenties m.b.t. de opgave (een link is voldoende).

Alle interesseformulieren worden zowel door het Team Vlaams Bouwmeester als door de opdrachtgever bestudeerd. Gelieve er rekening mee te houden dat de opdrachtgever vervolgens rechtstreeks een aantal ontwerpers zal uitnodigen. De marktconsultatie is geen selectieprocedure, er wordt geen selectieverslag opgesteld en de uitgenodigde teams worden niet bekendgemaakt.