Een nieuwe kijk op een ecologische stedelijke waterloop SmallTalk 39

Op donderdag 24 september organiseren Elina Bennetsen, Lieven Symons, Zuzanna Rucka en Katelijne Vanhoutte, de ontwerpers en wetenschappers achter het Bouwmeester Label 018 ‘Weg van water’, een afsluitend publieksmoment. De resultaten van anderhalf jaar onderzoek zijn gebundeld in een wervende publicatie en worden toegelicht door het team. De vraag hoe gezonde ecologische waterlopen in de stad kunnen worden ontworpen, staat hier centraal.

Met dit publieksmoment willen de onderzoekers inspireren en aantonen dat waterlopen in een stedelijke context meer potentie hebben dan de versteende kanalen die ze vandaag zijn, als er voldoende aandacht uitgaat naar waterkwaliteit en ecologische waarde. Gezonde ecologische waterlopen kunnen ook een rol spelen in de omgang met actuele uitdagingen zoals droogte, hittestress, waterschaarste en -overlast. Het team geeft graag inzicht in de doorlopen zoektocht en de resultaten, en laat zien hoe deze benadering ook de stedelijke kwaliteit kan verhogen.

Om de toelichting kracht bij te zetten werd voor deze gelegenheid ook de internationale expert Antje Stokman uitgenodigd. Stokman is landschapsarchitect en professor architectuur en landschapsontwerp aan de Hafencity Universiteit Hamburg. Van 2010 tot 2017 was ze professor en hoofd van het Instituut voor Landschapsplanning en Ecologie aan de Faculteit Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit van Stuttgart. Onder de titel ‘Reclaiming urban waters by experiental learning and transformative research’ zal ze haar werk toelichten. Het team gaat nadien met haar in gesprek over de vraag hoe uitdagingen op het terrein kunnen worden aangepakt en realisaties opgeschaald.