Submissions for this form are closed.×

Oproep aan geïnteresseerden: verkenningsteam voor Pilootprojecten Luwe Buurten

Bezorg het invulformulier vóór 18 december 2018, 18u

Het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen willen een reeks Pilootprojecten Luwe Buurten opstarten. Een andere inrichting van de publieke ruimte kan stads- en woonwijken autoluwer en fietsvriendelijker maken, en creëert tegelijk meer ruimte voor groen, water, ontmoeting en spel. We zijn op zoek naar een verkenningsteam dat ons ondersteunt in het scherpstellen van de opgaven, het verzamelen van inspirerende voorbeelden en ontwerpconcepten, en het uitwerken van de procesaanpak voor de pilootprojecten.

Meer info

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een ontwerp- en verkenningsteam met de volgende expertises:

 • ontwerpend onderzoek, ontwerp en aanleg van publieke ruimte en straten
 • mobiliteit, meer specifiek vraagstukken rond autoluwe inrichting, gemengd verkeer, walkability en bikeability…
 • kennis van de nieuwe opgaven (groen, water,….) voor de publieke ruimte
 • ervaring in samenwerking met lokale besturen en het activeren van burgers
 • helder en wervend communiceren

Onderdelen van de opdracht

 • inzichtelijk maken van de maatschappelijke winsten die verkeersluwe en klimaatadaptieve wijken en straten opleveren (op basis van eigen werk en andere onderzoeken)
 • verzamelen van (uitgevoerde) referentieprojecten uit binnen- en buitenland
 • verder scherpstellen van de opgaven en van een mogelijke procesaanpak voor pilootprojecten
 • verzamelen en verbeelden van ontwerpprincipes voor nieuwe straatprofielen of wijkinrichting, ter inspiratie van mogelijke pilootprojecten
 • organisatie van drie workshops om mogelijke oplossingsrichtingen af te toetsen aan de hand van de cases en vragen die concreet leven bij lokale besturen
 • aanleveren van alle teksten en beelden voor een wervende brochure (eindredactie en lay-out worden apart voorzien door de opdrachtgevers)

Prijsraming

De geraamde prijs voor deze opdracht bedraagt €45 000 (incl. BTW).

Indicatieve timing

 • 18 december 2018: aanmelden geïnteresseerde ontwerpers
 • 21 december 2018: 3 tot 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van het opgemaakte bestek
 • 18 januari 2019: indienen van de offertes
 • februari 2019 tot mei 2019: uitvoering opdracht

Praktisch

De opdrachtgevers zijn het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen. 
Voor meer informatie kan u terecht bij annelies.augustyns@vlaanderen.be

Deze oproep heeft als doel een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. De lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hieruit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

GDPR/AVG

 • Uw gegevens worden enkel gebruikt om het aantal deelnemers te bepalen en om u te kunnen informeren over dit event (eventuele wijziging locatie, annulatie,...).
 • Het Team Vlaams Bouwmeester gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan voor dit event.
 • Binnen de week na dit event wordt de lijst van inschrijvers met de voor- en achternaam en het e-mailadres verwijderd. 
 • De lijst met inschrijvers wordt geëncrypteerd en bewaard op een beveiligde server. Mocht er ondanks al onze voorzorgsmaatregelen toch een datalek voorkomen, dan zullen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.
 • Voor verdere vragen of verzoeken omtrent uw gegevens en de bescherming van deze gegevens kan u steeds terecht op bouwmeester@vlaanderen.be