Nacalculatie van wedstrijdontwerpen in de Open Oproep

De Vlaamse Bouwmeester wenst aandacht te vragen voor de billijke honorering van ontwerp en ontwerpend onderzoek. 

Het Team Vlaams Bouwmeester wil de billijke vergoeding van wedstrijdontwerpen stimuleren. Deze maken immers integraal deel uit van de creatieve productie van een ontwerpteam, ze betreffen de corebusiness van de architect. Omdat er nog geen onderzoek bestaat over de tijd die een ontwerpteam besteedt aan het indienen van offertes, wordt momenteel een gemiddeld percentage gehanteerd, gebaseerd op het aandeel van de vergoeding van een schetsontwerp in het totale ereloon voor een architectuuropdracht.

Team Vlaams Bouwmeester wenst meer inzicht te verschaffen in de tijdsbesteding van ontwerpteams bij wedstrijdontwerpen. Daarom start het met een inventarisatie van de werktijd bij Open Oproep projecten. Op de website van Team Vlaams Bouwmeester is een invulformulier beschikbaar om de werktijd in te geven. Dit invulformulier is bewust zeer beperkt gehouden. Naast het nummer van het project in Open Oproep vragen we ook naar de tijdsbesteding op vlak van: architectuur, stabiliteit en technieken. Alle overige werktijd kan samengeteld worden en worden ingegeven bij ‘overige’. De ingegeven tijdsbesteding is deze van het volledige ontwerpteam, inclusief eventuele partners binnen de tijdelijke vereniging of adviesbureaus. Tenslotte vragen we ook naar de uitbetaalde vergoeding door de opdrachtgever.

U kan de naam van het ontwerpteam of tijdelijke vereniging vermelden maar dit hoeft niet. In elk geval wordt de informatie anoniem verwerkt en zal nooit de bureaunaam gebruikt worden in eventuele publieke rapporten.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Stijn.devleeschouwer@vlaanderen.be

 
Deskundigheid bureau(s) binnen de Tijdelijke vereniging of Team