kandidatuurstelling

In 2014 werd een oproep “Pilootprojecten Productief Landschap” gelanceerd. Deze oproep zocht naar ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering, een kwalitatief landschap en aandacht voor de samenleving combineren. Vijf Pilootprojecten, gelegen in Maasmechelen, Herk-De-Stad, Herentals, Roeselare en Oostende, werden geselecteerd. Deze vijf laureaten genieten van een begeleidingstraject op maat. Voor deze vijf zoeken we nu vijf multidisciplinaire teams met (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, serrebouwers, stallenbouwers, landbouwdeskundigen, enz. voor ontwerpend onderzoek en masterplanning.

Kandidaatstelling 5 projecten, 3 procedures

De kandidaatstelling voor de projecten in Noorderwijk, Maasmechelen en Herk-De-Stad volgen de procedure van een onderhandeling zonder bekendmaking. De kandidaatstelling verloopt via één en dezelfde online interesseverklaring. U kan dit document terugvinden op de respectievelijke projectfiches. U dient dit document online in te vullen en te bevestigen waarna u een bevestiging krijgt van ontvangst.

De kandidaatstelling voor het project in Oostende is Europees gepubliceerd. Op de respectievelijke projectfiche kan u de link vinden naar e-tendering en e-notification. De kandidaatstelling voor dit project verloopt volledig via deze kanalen.

Voor de kandidaatstelling voor het project in Roeselare is een selectiebestek opgemaakt. In dit bestek vindt u het deelnameformulier dat u ingevuld en ondertekend terug bezorgd aan de in het bestek genoemde dienst. Op de projectfiche vindt u de link terug naar het selectiebestek.

Hou bij de kandidatuurstelling rekening met het volgende:

  • Het is toegelaten om voor meer dan 1 project/opgave in te schrijven
  • U kan echter geen deel uitmaken van meerdere teams voor 1 opgave. Iedere kandidatuur moet uniek zijn per opgave, u mag dus maar 1 keer kandidaat zijn voor hetzelfde project.
  • U kan wel nog bij een ander team in eenzelfde opgave betrokken zijn via onderaanneming, maar dus niet als kandidaat. In dit laatste geval bent u geen kandidaat en kunnen dus ook uw referenties niet gebruikt worden om de deskundigheid van het team te staven.

Opgelet

indien u als serre- of stallenbouwer geïnteresseerd bent in de uitvoering van het project voor een publieke overheid (met name bij de projecten Dakserre Inagro/REO en Landbouwpark Tuinen van Stene), dan mag u geen deel uitmaken van het ontwerpteam. In het geval van de projecten De Kijfelaar, Hoeve De Waterkant en Stadslandbouw Maasmechelen zal de renovatie en/of stallenbouw gebeuren via een private opdrachtgever. In deze gevallen kan u wel deel uitmaken van het ontwerpteam.”

Handleiding

Alles is voor u uitgeschreven in de brochure 'Pilootprojecten Productief Landschap Oproep ontwerpteams' (update 15.09.2015). U kan deze handleiding rechts downloaden.