Kaart van de leefbuurt in Mechelen - Muizen

kaart: Ellen Verbiest

Leefbuurt Mechelen - Muizen conceptbeeld

©Voids urbanism i.s.m. OTO landscape architects en Endeavour

Leefbuurt Mechelen - Muizen conceptbeeld

©Voids urbanism i.s.m. OTO landscape architects en Endeavour

Leefbuurt Mechelen - Muizen conceptbeeld

©Voids urbanism i.s.m. OTO landscape architects en Endeavour

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt Mechelen - Muizen bestaande toestand

©Michiel De Cleene

Leefbuurt 06 Mechelen: Deelgemeente Muizen

De Mechelse deelgemeente Muizen

Het oude centrum van Muizen, in het stedelijk randgebied van Mechelen, is wat ingedommeld en ondergaat de druk van de mobiliteitsassen in de buurt. Samen met de Muizenaar werkt het bestuur aan een toekomstvisie om het dorp levendiger te maken en de mobiliteit met gerichte ingrepen te verbeteren. De uitkomst is een methodiek waarmee de Stad straks ook in andere deelgemeenten aan de slag kan.

Laureaat: Voids urbanism i.s.m. OTO landscape architects en Endeavour

Meer weten over dit project?

In de projectfiche uit de brochure ‘Leren van Leefbuurten’ schetsen we de specifieke context van deze Leefbuurt, we geven inzicht in de belangrijkste ambities van het bestuur en in de manier waarop het gekozen ontwerpteam daaraan beantwoordde in zijn offerteNogal wat uitdagingen zullen andere lokale besturen bekend in de oren klinken. 

download projectfiche

Op zoek naar de projectdefinitie? 

Lees hier hoe de opdrachtgever de ambities en verwachtingen voor deze Leefbuurt beschrijft. De projectdefinitie vormt het inhoudelijk kader voor de opdracht waarmee het ontwerpteam aan de slag is. Voor de opmaak van dit document kon de opdrachtgever rekenen op de ondersteuning van een projectregisseur vanuit het Team Vlaams Bouwmeester, maar ook op de begeleiding door een groep experts in mobiliteit, participatie, landschap en ecologie.

download projectdefinitie

Benieuwd naar de ontwerpvoorstellen?

Voor iedere Leefbuurt werden vier ontwerpteams uitgenodigd om een offerte op te maken. Ook jonge ontwerpers met interesse in de publieke ruimte en verfrissende ideeën werden aangemoedigd om zich voor de oproep kandidaat te stellen. Raadpleeg hier de verbeeldende visienota en het plan van aanpak van ieder team.

TV Overal Architectuur, TAK.landschapsarchitecten en Tweeperenboom

TV Metapolis en MADE i.s.m. Corridor en Suunta

Vitibuck i.s.m. Witteveen + Bos en Janneke Derksen

Voids urbanism i.s.m. OTO landscape architects en Endeavour

Zelf aan de slag?

Misschien ziet u ook in uw gemeente een toekomstige Leefbuurt. Het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde een modeldocument dat iedere opdrachtgever als leidraad kan hanteren bij de opmaak van een projectdefinitie voor de een Leefbuurt. Deze modelprojectdefinitie maakt deel uit van de handleiding voor de aanstelling van een ontwerpteam bij de brochure Leren van Leefbuurten. 

download modelprojectdefinitie

Hoe werd het ontwerpteam aangesteld?

De opdracht voor deze Leefbuurt werd geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZB). Voorafgaandelijk werd het instrument Oproep aan Geïnteresseerden (OAG) van het Team Vlaams Bouwmeester ingezet. Met deze oproep organiseert het team een marktverkenning om te peilen welke ontwerpteams beschikbaar zijn en interesse hebben voor een bepaalde opdracht.

Leefbuurt 06 Mechelen: Deelgemeente Muizen Stadsbestuur Mechelen

Opmaak van een masterplan met toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie (deelopdracht 1). Supervisie bij de realisatie van het masterplan (deelopdracht 2).

Geselecteerde bureaus
  • TV Overal Architectuur, TAK.landschapsarchitecten en Tweeperenboom
  • TV Metapolis en MADE i.s.m. Corridor en Suunta
  • Vitibuck i.s.m. Witteveen + Bos en Janneke Derksen
  • Voids urbanism i.s.m. OTO landscape architects en Endeavour
Budget

Geen uitvoeringsbudget voorzien

Erelonen

Deelopdracht 1 (vast)
€50.000 excl. btw voor de opmaak van het masterplan
Deelopdracht 2
Supervisie aan uurtarief (voorwaardelijk)

Publicatie
Aanstelling ontwerpteam