Publieksavond ‘Micro Publiek Materiaal Depot 2043’ SmallTalk 53

Circulariteit is nog vaak een ‘business of promises’. Men gaat er dan van uit dat wat we nu ontwerpen in de toekomst evident hergebruikt zal worden. Zo gaat circulair bouwen vaak over nieuwe elementen en hoe demonteerbaar, modulair of kwalitatief ze zijn. Hergebruik van bestaande bouwmaterialen ligt moeilijker. ‘Urban Mining’ is niet altijd evident. Wanneer je ergens materiaal vindt, moet het na demontage en transport voor een paar dagen, maanden of jaren opgeslagen worden, om dan opnieuw getransporteerd en in elkaar gezet te worden. 

Weinig partijen nemen deze rol op zich wanneer het gaat over materialen met een lage herverkoopwaarde. Tegenwoordig wordt nog erg selectief geoogst: dat wat veel moeite kost, brengt best ook geld op. Tegelijkertijd putten we grondstofvoorraden voor de productie van bouwmaterialen steeds verder uit.

Studio Tuin en Wereld en MikeViktorViktor architects zien in dit logistieke luik van de circulaire economie ook een interessante mogelijkheid: de plek waar de uitwisseling van materiaal plaatsvindt, kan ook een plaats voor ontmoetingen en kennisdeling zijn.

Daarnaast staan ze stil bij de sociale dimensie. Circulair bouwen is vandaag niet goedkoper, en vaak zelfs duurder dan met nieuw materiaal bouwen. Als we de transitie moeten maken naar een circulaire economie, hoe zorgen we er dan voor dat iedereen mee kan?

Kan een ‘Micro Publiek Materiaal Depot’ zorgen voor de link tussen het recupereren van bestaande bouwmaterialen, het delen van kennis en het beschikbaar maken van materiaal voor iedereen? Het team projecteert de mogelijkheden naar het jaar 2043, en stelt zich de vraag hoe zo’n plek er dan uitziet.

Tijdens de publieksavond van 18 januari licht het onderzoeksteam de opzet en het verloop van het project toe en gaat het in gesprek met twee respondenten over het logistieke en het sociale aspect van het project. Die avond wordt ook een podcast gelanceerd en een vitrine-expo in het Atelier Bouwmeester geopend. Beide vormen de neerslag van de vele gesprekken die het team voerde met (ervarings)deskundigen in circulair bouwen.

Programma

19u

Welkom

19u05

Toelichting van het onderzoeksproject door Studio Tuin en Wereld en MikeViktorViktor

19u40

Toelichting van de werking van het logistieke luik en reactie op de podcast door Martha Vandermaesen, DEMOCO

20u

Toelichting van de werking van het sociale luik en reactie op de podcast door Jan Sterckx, In Limbo

20u30

Slotbeschouwing door Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester

Date
18 January 2024 19u00

Reservatie verplicht
Deelname is gratis, inschrijven verplicht  Inschrijvingsformulier

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel