De Droge Delta, hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken SmallTalk 50

De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste, dat in 2020 werd opgestart door LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester. De belangrijkste inzichten uit dit onderzoek, waaraan verschillende onderzoeksteams en experten meewerkten, zijn nu gebundeld in een publicatie. Deze SmallTalk wordt georganiseerd naar aanleiding van de boekvoorstelling.

Na een eerste verkennende onderzoeksfase waarin de verschillende droogte-uitdagingen in Vlaanderen werden gedetecteerd, lanceerde LABO RUIMTE een oproep aan ontwerpteams. In drie gebieden in Vlaanderen gingen we aan de slag :

  • Het team van LAMA landschapsarchitecten toont hoe het gebied van de Kleine Nete kan evolueren tot een belangrijk drinkwatergebied voor Vlaanderen.
  • Landschaps- en stedenbouwbureau Omgeving en Hesselteer werkten op de Moervaartdepressie en de dekzandrug Maldegem-Stekene, en brachten in beeld hoe een zoetwaterlinie ontwikkeld kan worden als buffer tegen droogte én de oprukkende verzilting.
  • Tractebel, H+N+S landschapsarchitecten en IMDC ten slotte illustreren hoe in het landschap van de Dendervallei het reliëf, de bodem en het watersysteem opnieuw meer sturend kunnen worden bij het nemen van maatregelen om droogte of wateroverlast te bestrijden.

In de reeks SmallTalk presenteren de drie teams kort de resultaten van hun werk en wordt, vers van de pers, het boek ‘De Droge Delta, hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken’ voorgesteld.

Meer info over De Droge Delta op

drogedelta.be