Drie urgente opgaven in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel SmallTalk 49

LABO RUIMTE (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester) lanceerde in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (perspective.brussels en BMA) een ontwerpend onderzoekstraject naar de kwaliteitsvolle transformatie van het bebouwde weefsel in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel. Op 16 mei 2023 presenteren de drie ontwerpteams de resultaten van hun onderzoek. 

Na een eerste verkennende onderzoeksfase, die een atlas van het Brusselse randgebied opleverde, lanceerden de Vlaamse en Brusselse partners een oproep aan ontwerpteams die, in drie onderzoeksgebieden, een aantal uitdagingen verder verkenden, en mogelijke transformaties van het bebouwde weefsel in beeld brachten:

  • Het team van Plusoffice en Anyways ging aan de slag rond het thema ‘De bereikbare stad’ op de as Jette-Zellik-Asse. Het team onderzocht hoe zachte modi (fietsen, wandelen, micromobiliteit,…) een hefboom kunnen worden voor een nieuw type stadsproject.
  • Het team van 1010 Architecture Urbanism en Fallow bestudeerde de Woluwevallei tussen Kraainem en Sint-Lambrechts-Woluwe, op het thema ‘De leefbare stad’. De ontwerpers brachten in kaart hoe een waterbewuste stadsontwikkeling kan worden georganiseerd, over de gewestgrenzen heen.
  • Het team van GRAU en CityTools werkte op de zone Erasmus in Anderlecht rond het thema ‘De dubbele korrel’. Ze gingen op zoek naar manieren om om te gaan met schaalverschillen in de bebouwing. Hoe kunnen we in de confrontatie tussen campussen of grootschalige metropolitane voorzieningen enerzijds en het kleinschaliger woonweefsel anderzijds meer en beter inzetten op nabijheid, op meervoudig en zorgvuldiger ruimtegebruik?

 

Date
16 May 2023 19u00

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel