Het landschap als meester SmallTalk 48

Op woensdag 26 april is Blikveld, de vakvereniging voor landschaps- en tuinarchitectuur, te gast in het Atelier Bouwmeester. In de reeks Small Talk gaan enkele leden en andere ruimtelijke experten in gesprek over de landschappelijke benadering als leidraad voor ruimtelijke evolutie. Centrale vraag in het debat is, op welke manier een landschappelijke benadering meer en beter ingang kan vinden in bouwopgaven en ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

Het lijkt vanzelfsprekend dat een duurzame ruimtelijke ontwikkeling inspeelt op de natuurlijke en landschappelijke context waarin ze vorm krijgt, maar de realiteit leert dat dit lang niet altijd het geval is. Veel van de transitieopgaven waar we vandaag voor staan, zoals klimaatadaptatie en het vrijwaren van een gezonde leefomgeving, komen voort uit een mismatch tussen bepalende landschappelijke systemen en ruimtelijke ingrepen.

Landschapsarchitectuur is een discipline die zich tussen natuur en cultuur positioneert. Ze staat in voor een duurzame en gezonde interactie tussen menselijke en natuurlijke structuren. Daarom biedt ze een essentiële invalshoek voor kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtelijke ingrepen in balans brengen met de eigenschappen van de natuurlijke structuur is vandaag geen luxe meer, maar een noodzaak. 

Hoe zorgen we ervoor dat landschappelijke en natuurlijke aspecten in ruimtelijke opgaven systematisch worden meegenomen? Hoe geven we het landschap(sontwerp) een sterkere stem in het maatschappelijk debat? Moet het landschap een leidend concept vormen in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen? Is er nood aan adviserende organen of zichtbare ambassadeurs? Aan een ‘landschapsmeester’? Tijdens deze gespreksavond gaan we op zoek naar inspiratie en antwoorden op deze vragen.

Programma 26 april 2023

19u00 - Welkomstwoord

door de Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs

19u10 - Introductie

door Jo Boonen, Blikveld

19:20u – 20:00u Presentaties

  • 19u20 – Pitch door Kenny Vandepoel (Landschapsarchitect, bestuurder OVERLANT) – creatief landschapsontwerp, met de geest vrij, blik op oneindig en voeten op de grond
  • 19u30 – Pitch door Prof ir. Eric Luiten (Landschapsarchitect, voormalig Rijksadviseur landschap en water, hoogleraar landschapsarchitectuur op TU Delft) - Inspiratie uit  het Nederlandse landschap
  • 19u40 – Pitch door Niels Dabaut (Coördinator/ Director bij Regionaal Landschap Westhoek / gastprofessor UAntwerpen) - Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen: geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst
  • 19u50 – Pïtch door Luc Eeckhout (Architect en Stedenbouwkundige, medeoprichter EVR architecten / gastprofessor KU Leuven) - bouwen voor meer landschap

20:00u - 21:00u: Debat

  • Publiek gesprek gemodereerd door Sven Augusteyns, Landschapsstedenbouwkundige OMGEVING
  • Extra panellid: Ines Van Limbergen, Blikveld

20:50 – Reflectie

door de Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs

21:00u – 22:00u: Afsluitend drankje

Date
26 April 2023 19u00

Reservatie verplicht
De SmallTalk is volzet. Inschrijven voor deze SmallTalk is niet meer mogelijk

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel