SPONSLAND in De Droge Delta: Gesprek met curator Yttje Feddes SmallTalk 47

Wat kan Labo Ruimte voor het ontwerpend onderzoek De Droge Delta leren van SPONSLAND uit Groningen/Nederland? Dit is de centrale vraag in deze gespreksavond, die op 24 maart 2022 plaatsvindt in het Atelier Bouwmeester. Yttje Feddes gaat er in gesprek met ontwerpers, opdrachtgevers en waterbeheerders in Vlaanderen. 

Voor deze tweede avond in de reeks SmallTalk rond De Droge Delta nodigden we Yttje Feddes uit. Yttje Feddes studeerde in 1980 af als landschapsarchitect aan de Universiteit van Wageningen en richtte in 2006 samen met Berdie Olthof het ontwerpbureau Feddes Olthof landschapsarchitecten op. Tussen 2008 en 2012 was zij Rijksadviseur voor het Landschap en in 2020 was ze curator in de architectuurmanifestatie SPONSLAND.

Het architectuurmanifest SPONSLAND staat centraal in de toelichting die ze zal brengen. Klimaatverandering zal de bepalende factor zijn voor toekomstige ruimtelijke veranderingen. Het is aan ons allen om deze transitie zo goed mogelijk vorm te geven. Met het ontwerpend onderzoek en het manifest Sponsland wil men iedereen die zich bezighoudt met klimaatverandering inspireren, in Groningen, Nederland en (ver) daarbuiten.

Het Groningse landschap heeft veel te bieden maar toch staat het gebied aan de vooravond van grote transformaties. Veel hangt samen met het veranderende klimaat. De zomers worden droger en heter, de winters natter. Het zeeniveau stijgt, het grondwaterpeil zakt. Nergens in Nederland komt die klimaatopgave zo geconcentreerd samen als in Groningen. Dit maakt Groningen tot een ideale proeftuin om de opgaven voor klimaatadaptatie en systeemverandering te testen.

Ook binnen het onderzoeksproces De Droge Delta van LABO RUIMTE zijn we op zoek naar nieuwe inspirerende manieren om het landschap robuuster te maken voor droogte. Net zoals LABO RUIMTE zette sponsland ontwerpend onderzoek in als methodiek om verschillende klimaatuitdagingen en toekomstdromen in Groningen te verbeelden.

De avond zal starten vanuit een inspirerend verhaal in Groningen. Vervolgens zoomen we uit naar de problematiek van droogte en waterbeheer in Nederland om zo het gesprek te starten over droogte in Vlaanderen. Het belooft een inspirerende avond te worden binnen de ‘Vlaamse Waterdagen’. (Website Waterdagen)