Publieksavond ‘Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad’ SmallTalk 46

In de reeks SmallTalk vindt op 22 maart 2022 in het Atelier Bouwmeester een publieksavond plaats naar aanleiding van het onderzoek ‘Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad’, waarvoor B-architecten het Bouwmeester Label ontvingen. Na hun toelichting over mogelijke nieuwe waterplekken in Borgerhout komen ook initiatieven uit andere steden aan bod.  

B-architecten willen via ontwerpend onderzoek een nieuwe, geïntegreerde stedelijke ontmoetingsruimte scheppen waar buurtbewoners informeel kunnen samenkomen. Water vormt sinds mensenheugenis een aanleiding tot ontmoeten, maar vele waterelementen zijn uit de steden verdwenen. Tegelijk worden we geconfronteerd met een dreigend watertekort en moeten we oplossingen bedenken om de opvang en het gebruik van regenwater te faciliteren.

De combinatie van beide opgaven leverde volgende onderzoeksvraag op: hoe kunnen we in de publieke stedelijke ruimte ontmoetingsplekken rond water herintroduceren, waar mensen graag samenkomen en zich bewuster worden van het dreigende watertekort? B-architecten gingen aan de slag in Borgerhout, waar hun werkplek gelegen is en waar de oude Vuilbeek ondergronds loopt. De verdwenen waterloop nemen ze als uitgangspunt, leidraad of onderlegger voor een masterplan. Op op zorgvuldig geselecteerde plekken langs het uitgewiste tracé wordt het oppervlak acupunctuurgewijs doorprikt. Soms wordt het water werkelijk weer zichtbaar, elders wordt het gesymboliseerd, afhankelijk van het sociale statuut en de morfologie van de plek. Op die manier wordt het afwezige water geherintroduceerd in de vorm van diverse ontmoetingsruimtes, die de sociale cohesie kunnen bevorderen. Vervolgens werd ingezoomd op vier sites met een verschillend statuut: een privaat binnengebied, een semiprivate site, een publieke ruimte en een semipublieke site. Aan de hand van eenvoudige schetsvoorstellen prikkelen de ontwerpers de verbeelding voor toekomstige waterplekken.

Op 22 maart, Wereld Water Dag, lichten B-architecten hun onderzoek toe. Vervolgens vertellen Intercommunale Leiedal en vzw City mine(d) over hun initiatieven, waar water en ontmoeting eveneens centraal staan. Zowel het perspectief van de ontwerper, van de opdrachtgever als van de burger komen aan bod. Vanuit deze voorbeelden gaan we samen met het publiek in gesprek over hoe we de verschillende wateruitdagingen kunnen en moeten koppelen aan het ontmoeten. Het belooft een inspirerende avond te worden binnen de ‘Vlaamse Waterdagen’. (Website Waterdagen)