De Droge Delta – een ruimtelijke diversiteit aan droogte-uitdagingen in Vlaanderen SmallTalk 44

Binnen het onderzoekstraject De Droge Delta van LABO RUIMTE worden in verschillende fasen de ruimtelijke uitdagingen en oplossingen van droogte in Vlaanderen in beeld gebracht. Het onderzoeksteam van CLUSTER landschap & stedenbouw, Sweco en Universiteit Antwerpen (Ecobe) presenteerde op 23 november de nieuwe inzichten die in de diagnosefase naar boven kwamen. Het diepgravende onderzoek van één jaar werd toegelicht, waarna we in gesprek gingen met de aanwezigen. 

Vlaanderen is ruimtelijk divers. Om droogte aan te pakken bestaat er dus niet één toverformule die overal even effectief en efficiënt zal werken. Het onderzoek in deze diagnosefase is erop gericht, om de diversiteit van uitdagingen en mogelijke oplossingen in beeld te brengen.

David Verhoestraete (CLUSTER landschap & stedenbouw), Isabelle Putseys (Sweco) en Jan Staes (Universiteit Antwerpen) vertellen het verhaal van hun zoektocht. Via historische benadering van het landschap en een cijfermatige analyse kwamen ze tot een overzicht van droogtemaatregelen in Vlaanderen. Het onderzoek vertrekt vanuit de bodem en de geologie en ontwikkelt nieuwe legenda voor droogtebestrijding op basis van het potentieel waterleverend vermogen van geomorfologische landschapsstructuren. Dit onderzoek vormt een eerste basis om het gesprek over droogte en ons landschap te verdiepen en te verbreden.