Transitie in mobiliteit en ruimte – De blik vooruit in de Gentse regio SmallTalk 40

Na het onderzoek in de Gentse Regio dat werd uitgevoerd door Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis en Scelta Mobility gaan we graag in debat over de toekomst. LABO RUIMTE organiseert in de reeks SmallTalk een online gesprek rond de vraag, wat de volgende stappen zijn om aan de slag te gaan met de conclusies uit de studie.

Om inspiratie aan te reiken voor ruimtelijke en mobiliteitskeuzes op lange termijn werden in het onderzoek ‘Gent, transitie in mobiliteit en ruimte’ op de ruime Gentse stadsregio een aantal toekomstscenario’s uitgetest. Met dit ontwerpend onderzoek werden de mogelijkheden van een betere samenhang tussen duurzame mobiliteit en ruimtelijke ambities, polycentriciteit en combimobiliteit, in kaart gebracht. Bart Van Gassen en Tara Op de Beeck van Tractebel brengen een overzicht van de inzichten die dit opleverde.

Uiteraard vormt het LABO RUIMTE onderzoek slechts een opstap naar meer. Daarover gaan we graag met een aantal experts in gesprek. We vragen hen om, elk vanuit hun eigen invalshoek, aan te geven hoe we met de studieresultaten verder kunnen, en wie daarin welke rol kan spelen.

Het onderzoeksteam ziet alvast een aantal aanknopingspunten waar de vervoerregio Gent mee aan de slag zou kunnen, maar hoe ziet Stien Van Rompuy (Sweco) dit? Stien is projectleider voor de vervoerregio Gent.

De stad Gent speelt uiteraard een belangrijke rol in de hele regio. Aan Matthias Blondia vroegen we wat de stad en het team van de Gentse Stadsbouwmeester kunnen betekenen in deze transitie.

Ten slotte leggen we het onderzoek ook voor aan Kobe Boussauw (VUB - Cosmopolis). Kobe was betrokken in de analysefase en kent de regio goed. Aan hem vragen we hoe de methodiek van het ontwerpend onderzoek op deze schaal en dit thema ook in andere regio’s zinvol kan zijn.

Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs sluit de gespreksronde af met een aantal concluderende reflecties.

 

 

Het debat was online te volgen via Teams op dinsdag 16 maart 2021 van 16u tot 17.30u.

Bekijk de video op groot formaat