Reservatieformulier 'Plannen voor Plaats'

Het Team Vlaams Bouwmeester nodigt u uit voor een voorstelling van:

Plannen voor plaats
Of hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor mens en natuur

Een documentaire van Nic Balthazar

Beide sessies zijn volzet; wij houden u via de website op de hoogte van bijkomende vertoningen

Voorstellingen gaan door in het Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 100 Brussel), eerste verdieping, zaal Toots Thielemans (01.43).

(externen die met de auto komen kunnen gebruik maken van de parking ‘L’Esplanade’ van Thurn & Taxis)