Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

OAG2218 Masterplan watersportcentrum Willebroek

Vul het interesseformulier in voor 17.06.2022, 11.00 uur. 

 

Sport Vlaanderen wil van haar site in Willebroek een referentie maken qua architectuur en sportinfrastructuur voor het roeien en kajakken en zoekt hiervoor een multidisciplinair team met kennis van en ervaring in masterplanning, architectuur, landschapsontwerp en ruimtelijke planning.  

 

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel een lijst samen te stellen van geïnteresseerde en beschikbare ontwerpteams of deskundigen voor opdrachten met ereloon onder 140 000 €, dwz onder het drempelbedrag voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking, binnen een bepaalde timing en een voorzien budget. Een degelijke voorafgaande marktconsultatie is bij dit type opdrachten cruciaal. Door deze gerichte marktconsultatie krijgt de opdrachtgever een zo breed mogelijk zicht op het spectrum van mogelijke deelnemers en hun beschikbaarheid. Aan de hand van deze lijst van geïnteresseerden zal de opdrachtgever een aantal ontwerpers uitnodigen om een offerte in te dienen.

Via het interesseformulier kan u kort en krachtig uw interesse kenbaar maken. Als bijlage is het mogelijk om een pdf (één bladzijde A4, max 2 MB) op te laden om bijvoorbeeld uw belangstelling voor de betreffende opdracht te motiveren en te verwijzen naar een beperkt aantal relevante referenties m.b.t. de opgave (een link is voldoende).

Alle interesseformulieren worden zowel door het Team Vlaams Bouwmeester als door de opdrachtgever bestudeerd. Gelieve er rekening mee te houden dat de opdrachtgever vervolgens rechtstreeks een aantal ontwerpers zal uitnodigen. De marktconsultatie is geen selectieprocedure, er wordt geen selectieverslag opgesteld en de uitgenodigde teams worden niet bekendgemaakt.

AVG/GDPR
Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 490 58 73 38