OAG2201 Een toekomstvisie, masterplan en beleidskader voor de gemeente Zwalm

Vul het interesseformulier in voor dinsdag 8 februari 2022, 11u

De gemeente Zwalm wil ontwerpend onderzoek inzetten voor de opmaak van een masterplan dat een beleidskader biedt voor het bekomen van ruimtelijke kwaliteit en het voeren van beeldregie. Met dit kader wil Zwalm nieuwe dynamieken omarmen, maar sturen op ruimtelijke samenhang, een versterkte eigenheid en ruimtelijke kwaliteit in de dorpen en de omliggende open ruimte.

 

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel een lijst samen te stellen van geïnteresseerde en beschikbare ontwerpteams of deskundigen voor opdrachten met ereloon onder 140 000 €, dwz onder het drempelbedrag voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking, binnen een bepaalde timing en een voorzien budget. Een degelijke voorafgaande marktconsultatie is bij dit type opdrachten cruciaal. Door deze gerichte marktconsultatie krijgt de opdrachtgever een zo breed mogelijk zicht op het spectrum van mogelijke deelnemers en hun beschikbaarheid. Aan de hand van deze lijst van geïnteresseerden zal de opdrachtgever een aantal ontwerpers uitnodigen om een offerte in te dienen.

Via het interesseformulier kan u kort en krachtig uw interesse kenbaar maken. Als bijlage is het mogelijk om een pdf (één bladzijde A4, max 2 MB) op te laden om bijvoorbeeld uw belangstelling voor de betreffende opdracht te motiveren en te verwijzen naar een beperkt aantal relevante referenties m.b.t. de opgave (een link is voldoende).

Alle interesseformulieren worden zowel door het Team Vlaams Bouwmeester als door de opdrachtgever bestudeerd. Gelieve er rekening mee te houden dat de opdrachtgever vervolgens rechtstreeks een aantal ontwerpers zal uitnodigen. De marktconsultatie is geen selectieprocedure, er wordt geen selectieverslag opgesteld en de uitgenodigde teams worden niet bekendgemaakt.

 

 
1 Start 2 Uw gegevens 3 Complete
Contactpersoon
Voorstelling
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.