OAG2105 Opmaak beeldkwaliteitsplan ecocampus Diepenbeek

Vul het interesseformulier in voor 12 april 2021, 11.00u 

POM Limburg wenst een algemene identiteit te ontwikkelen voor de (eco)campus in Diepenbeek. Ze zoekt hiervoor een ontwerpteam, dat samen met haar onderzoekt hoe de (eco)campus een sterke herkenbaarheid kan krijgen, hoe de verschillende deelcampussen verbonden kunnen worden, én hoe de samenhang en uniformiteit tussen de deelcampussen kan worden versterkt.

 
1 Start 2 Voorbeeldweergave 3 Complete
Contactpersoon
Voorstelling
Max. 1 A4 waarin u zich voorstelt. Dit document mag tekst en beeld bevatten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.