PPSMS01 KOTMET

Context

De site zit volop in een dynamiek van gebiedsontwikkeling. Abattoir zal evolueren tot een gemengde wijk met voldoende aanbod om studenten te binden aan de stad: sociaal-culturele projecten (sociaal restaurant Cosmos, Kookmet Cultureghem …) en economische activiteiten (Manufakture Abattoir, kelders van Kuregem, Urban Farming, de markten…). Rekening houdend met de toenemende internationalisering van de studentenpopulatie en met het zeer multiculturele karakter van de buurt, heeft Abattoir nv de ambitie om de site verder op een internationaal niveau te tillen en dus een internationaal publiek aan te trekken. Studenten zijn mobieler dan ooit en kunnen hier een belangrijke rol spelen. Het project zet in op studentenhuisvesting gekoppeld aan voorzieningen en noodzakelijke functies voor de buurt.

Ontwerpvisie URA Yves Malisse / Kiki Verbeeck i.s.m. Landinzicht, Util en HPe

De gebouwvolumes zijn uitgekiend vormgegeven om het project een boeiende ‘poortfunctie’ voor de site van Abattoir te laten vervullen: de vloeiend verspringende gevellijnen op het gelijkvloers, de ‘dansende’ woonvolumes erboven en de strategisch geplaatste uitkragingen. Bovendien wordt een interessant doorzicht op de Foodmet vanaf de Bergensesteenweg gevrijwaard. Het project zet op een beheerste wijze in op vermenging tussen de woningen en de studentenkamers. De studentenwoningen werden gegroepeerd in twee volumes. Zo liggen ze enerzijds verspreid op de site en anderzijds wordt overlast vermeden voor de andere woningen. Het dakterras biedt mogelijkheden voor interactie tussen studenten en de bewoners in de aanpalende studio’s. De voorgestelde kamertypologieën met kleine variaties hebben een hoge leefkwaliteit, met voor voor iedere bewoner een eigen plek.

PPSMS01 KOTMET Abattoir nv

Abattoir nv is de beheerder en de bezieler van de site Abattoir in Anderlecht. Het project is strategisch gelegen langs het kanaal aan de Bergensesteenweg, tegenover het metrostation Clémenceau en grenzend aan de nieuwe Foodmet.

Ontwerpvisies

Ontwerpvisie Pilootproject Studenten Maken Stad 01 URA, Landinzicht, Util, HPe
URA Yves Malisse / Kiki Verbeeck i.s.m. Landinzicht, Util en HPe (Laureaat)

Ontwerpvisie Pilootproject Studenten Maken Stad 01 LIST, Bollinger + Grohmann, Bureau Bouwtechniek, Energ-Ir
LIST, Bollinger + Grohmann, Bureau Bouwtechniek, Energ-Ir

Ontwerpvisie Pilootproject Studenten Maken Stad 01 WIT architecten, RCR-studiebureau, BAS - Dirk Jaspaert
WIT architecten, RCR-studiebureau, BAS - Dirk Jaspaert