Stel je kandidaat voor het 'lerend netwerk' Kennisuitwisseling tussen personen met een handicap, hun netwerk en professionals

Om verder vorm te geven aan de Academische Werkplaats en de link tussen de kennisontwikkeling en de praktijk te garanderen, wordt een lerend netwerk opgericht.

De bedoeling van dat lerend netwerk is om actief linken te leggen naar verschillende beleidslijnen en initiatieven te onderzoeken.

Het lerend netwerk wordt bewust intersectoraal samengesteld, maar met bijzondere aandacht voor de mensen waarom het gaat: personen met een handicap die gebruik maken van zorg en ondersteuning, hun netwerk en professionals. We willen verschillende perspectieven samenbrengen om zo mogelijkheden te verkennen om iedereen op zijn of haar manier volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Het lerend netwerk zal in 2023, 2024 en 2025 jaarlijks een aantal inspiratie-, denk- en werksessies organiseren waarin we samen rond facetten van de-institutionalisering zullen reflecteren. 

De thema’s en uitnodigingen voor de Lerende Netwerken mag je binnenkort verwachten en zullen ook gecommuniceerd worden via onze volgende nieuwsbrief! 

Geïnteresseerden mogen zich nu reeds melden.