Studiedag Pilootprojecten Wonen - Een oproep voor bouwheren

Hoe kunnen 330.000 bijkomende wooneenheden bijdragen tot een beter ruimtelijk beleid, waarbij de verdere suburbanisatie en de versnippering van Vlaanderen wordt tegengegaan?

Context

Hoe kunnen we aantrekkelijke en betaalbare woonomgevingen realiseren op een sociaal geïntegreerde wijze? Hoe kunnen we individuele woonwensen opvangen met minder maatschappelijke lasten en kosten? Welke sociale woningen hebben we nodig voor de toekomst? Met welke woonprojecten kunnen we daadwerkelijk een trendbreuk realiseren in de Vlaamse woningproductie?

Er is een grote nood aan betaalbare woongelegenheden in Vlaanderen, én we moeten zuiniger omspringen met de beschikbare open ruimte. Samen met minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid wil de Vlaams Bouwmeester deze urgente kwesties onderzoeken door vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen te realiseren. We zoeken daarvoor kandidaat bouwheren met visie en ambitie. We bieden een professionele begeleiding aan en de opmaak van een masterplan.

Studiedag Pilootprojecten Wonen

Programma en presentaties

ontvangst en koffie

Introductie

  • welkom door dagvoorzitter Michael Ryckewaert, docent Erasmushogeschool en onderzoeker Steunpunt Wonen

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester 

  • Collectiviteitswinsten voor en door woningbouw
  • Presentatie

Daniel Niggli, architect EM2N Architekten AG 

  • ‘Collective housing in Zürich by EM2N’ 
  • Presentatie

Joachim Declerck, directeur Architecture Workroom Brussels

  • De resultaten van het ontwerpend onderzoek voor pilootprojecten wonen
  • Presentatie

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Mario Deputter, Team Vlaams Bouwmeester

Michael Ryckewaert

Daniel Niggli

Freya Van den Bossche