Laureaten Meesterproef 2022 Sociaal Wonen bekendgemaakt 17 jonge architecten en 8 kunstenaars aan zet voor tien projecten

Op 12 oktober werden in het Atelier Bouwmeester de laureaten bekendgemaakt van de tien projecten van de Meesterproef 2022. Na de succesvolle editie 2019 was de Meesterproef 2022 opnieuw gewijd aan het thema sociaal wonen. De resultaten zijn tot 6 december te zien in de vitrines van het Atelier Bouwmeester. 

Met deze nieuwe editie van de Meesterproef willen de Vlaamse Bouwmeester, Wonen in Vlaanderen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en het Platform Kunst in Opdracht jonge ontwerpers en kunstenaars nog beter vertrouwd maken met de opgaven in de sociale huisvesting, en de woonmaatschappijen kennis laten maken met verfrissende en hedendaagse voorstellen. De projecten die het voorwerp uitmaken van de Meesterproef 2022 vragen om een nieuwe benadering van sociaal wonen. In Puurs (Woonveer Klein-Brabant) en Sint-Truiden (Nieuw Sint-Truiden) moeten verouderde bungalowwoningen vervangen worden door woningen die niet alleen energetisch, maar ook ruimtelijk efficiënter zijn. De oude hoevewoningen in Galmaarden (Providentia) en in Sint-Truiden hebben een rijke geschiedenis, maar er is nood aan nieuwe visies op de sites. In Mechelen (Woonpunt) en Menen (Impuls Bouwmaatschappij) ligt de focus op het huisvesten van 65-plussers in een passende omkadering. Zele (Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw) blaast de tuinwijk met een ontmoetingscentrum nieuw leven in. In Sint-Lambrechts-Herk (Cordium) en Hamont-Achel (Kempisch Tehuis) geeft de vervanging van enkele woningen aanleiding om na te denken over nieuwe woonvormen. Met een inbreidingsproject in Rupelmonde (Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw) ten slotte wordt een beter gebruik van de schaarse beschikbare ruimte beoogd.

Uniek aan de formule van de Meesterproef is dat zowel architecten als kunstenaars kunnen deelnemen. In vijf van de tien projecten van de Meesterproef 2022 maakten de opdrachtgevers extra budget vrij om kunst een plek te geven. Kunstcoach Zeynep Kubat en Katrien Laenen, coördinator van het platform Kunst in Opdracht, stelden aan elke opdrachtgever een aantal kunstenaars voor en begeleidden het selectie- en ontwerpproces. De zoektocht naar manieren om bewoners samen te brengen vormde een duidelijke rode draad in de verschillende artistieke voorstellen.

De architecten werden tijdens het hele traject begeleid door hun meter of peter, om in samenspraak met de projectarchitecten van de woonmaatschappijen en Wonen in Vlaanderen interessante en realistische voorstellen te ontwikkelen. Ook de gemeentebesturen werden betrokken om na te gaan of de ontwerpen in aanmerking kwamen voor vergunning. Voor de architecten was het een oefening in onderhandelen. Enkele begeleidingsmomenten met deskundigen inzake stabiliteit, technieken en woonnormen voor sociale huisvesting lieten hen toe, hun ontwerpvoorstellen te verfijnen.

In de lente van 2023 presenteerden de architecten en kunstenaars hun voorstellen aan een jury, telkens samengesteld uit de meter of peter, de kunstcoach, extern deskundige Tine Broos, afgevaardigden van de woonmaatschappijen en Wonen in Vlaanderen, de begeleiders van het platform Kunst in Opdracht en het Team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Bouwmeester. Deze jury’s werden bijgewoond door alle ontwerpers die voor hetzelfde project een voorstel hadden ingediend, zodat ze ook van elkaars voorstellen konden leren. Uiteindelijk werden voor de tien projecten laureaten aangeduid. In totaal zullen 17 architecten en 8 kunstenaars hun voorstellen klaarmaken voor realisatie.

Op 12 oktober 2023 werden de laureaten van de tien projecten bekendgemaakt. Hun werk is tot 6 december 2023 te zien in de vitrines van het Atelier Bouwmeester, Galerij Ravenstein 54-59 in Brussel. Tot zolang worden binnen in het Atelier ook de voorstellen van de andere deelnemers gepresenteerd (enkel op afspraak te bezoeken, mail naar bouwmeester@vlaanderen.be). Het geheel van alle 43 architectuur- en kunstvoorstellen is online te zien op www.meesterproef.vlaanderen.

Opdrachten werden gegund aan volgende architecten en kunstenaars:

MP2201: Nieuwbouwproject en groene, publieke ruimte in Puurs-Sint-Amands

 • Laureaat architectuur: Linde Redant en Joke Oelbrandt
 • Laureaat kunst in opdracht: Simon Masschelein en Fran Van Coppenolle

MP2202: Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

 • Laureaat architectuur: Marthe Sambaer en Louis Ocket
 • Laureaat kunst in opdracht: Clara Spilliaert

 MP2203: Vervangingsbouw in het centrum van Mechelen

 • Laureaat architectuur: Tessa Heyninck en Lou Sanders

 MP2204: Een pilootproject voor de wijk Herkenbosch in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt)

 • Laureaat architectuur: : Annaïs Berx en Lauren Oversteyns
 • Laureaat kunst in opdracht: Alice Pandolfo

 MP2205: Vernieuwing van de sociale woonwijk Hamont1 in Hamont-Achel

 • Laureaat architectuur: Hanne Aerts

 MP2206: Een nieuwe ontmoetingsruimte voor de tuinwijk in Zele

 • Laureaat architectuur: Ziou Gao
 • Laureaat kunst in opdracht: Buren collectief

 MP2207: Sociaal koopproject Broekstraat in Rupelmonde

 • Laureaat architectuur: Ward Anseeuw

 MP2208: Vervanging van zes bungalowwoningen en integrale visie op de site Koekestraat in Sint-Truiden

 • Laureaat architectuur: Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel

 MP2209: Vervanging van acht woningen in een oude hoeve en integrale visie voor de cité in Sint-Truiden

 • Laureaat architectuur: Siebrent Willems

 MP2210: Bouw van een intergenerationeel woonproject in Menen

 • Laureaat architectuur: David Vrambout, Emile Marlein en Leander Decloedt
 • Laureaat kunst in opdracht: Sebastiaan Willemen en Clémentine Vautier & Lola Daels