PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

©GDI Vlaanderen

©GDI Vlaanderen

PPPL2 - Roeselare - Agroopia - Dakserre Inagro/REO

Agrotopia, een ambitieus gebouwencomplex voor plantenteelt op het dak van de REO Veiling. Het combineert een innovatieve onderzoeksserre met onthaal- en werkruimten en les- en praktijklokalen. In de educatief opgevatte gevelserre die mooi zichtbaar is vanaf de ring, zal worden ingezet op verticaal telen. Het gebouw wordt een baken en een uithangbord voor de glastuinbouwsector in Vlaanderen. Agrotopia wil een drukbezochte plek worden voor professionele tuinbouwers, afnemers, onderzoekers, recreanten en studenten.

Het gebouw krijgt een opmerkelijke architectuur en gebruikt op een innovatieve manier de modernste technieken, zoals verwarming met restwarmte uit de buurt, efficiënte ledverlichting, een volledig autonome watervoorziening op basis van regen- en condenswater en het gebruik van duurzame materialen en methoden. Het dakserreproject kan een voorbeeld worden voor andere mogelijk gelijkaardige projecten in Vlaanderen. Het project combineert professionele stadslandbouw met de grondloze meerlagige teelt. De nieuwe dakserre zal ongeveer 8.000 m²
groot zijn en mogelijkheden bieden voor onderzoek naar nieuwe energie- en ruimtebesparende teeltsystemen voor zowel blad- als vruchtgroenten. Dat onderzoek zal ook ingaan op de actuele noden in de sector.

In Agrotopia dienen enkele unieke onderzoeks- en demofaciliteiten als visitekaart voor de sector. In de onderzoeksserre zullen de onderzoeksvragen van de komende decennia worden beantwoord.

PPPL2 - Roeselare - Agroopia - Dakserre Inagro/REO Inagro en REO Veiling

De volledige studieopdracht voor de opmaak, in functie van uitvoering, van een ontwerp voor een innovatieve dakserre, bestaande uit een onderzoeksdakserre, een gevelserre en onthaalruimtes via een ontwerpenwedstrijd.  

LIGGING

REO Veiling – site Vuylsteke (dak van het gebouw), Oostnieuwkerksesteenweg 116 te Roeselare, tussen de Rijksweg R32, de Diksmuidsesteenweg en de Oostnieuwkerksesteenweg

OPDRACHTGEVER

Inagro vzw (aanbestedende overheid) met partner REO Veiling

Ontwerpteam

Van Bergen Kolpa Architecten, META Architectuurbureau, Smiemans, Tractebel Engineering, Wageningen UR Glastuinbouw

Projectbegeleider / milieucoördinator

Griet Terryn (Inagro)

PROJECTREGIE

Filip Buyse (Maat-Ontwerpers)

Contactpersoon

Elke Vanempten, projectcoördinator

VERGOEDING offerte

€10.000 inclusief BTW per geselecteerde kandidaat (3 à 4 in totaal) voor opmaak wedstrijdontwerp

UITVOERINGSBUDGET

8.000.000 euro (inclusief alle erelonen en inclusief BTW)

HONORARIUM

tussen 5,5 en 7% van de bouwkost

PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking