Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek

Sitefoto OO4206 Hof van Kabbeek ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4206 Hof van Kabbeek Tienen

Luchtfoto projectsite OO4206 Hof van Kabbeek Tienen ©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De site, waarop het regionaal ziekenhuis gevestigd is, is gelegen in de stadskern van Tienen, tussen de Oude Vestenstraat, de Kliniekstraat, de Leuvensestraat, de Oude Leuvensestraat en de Gilainstraat, in het historische “’t Hof van Cabbeeck”.  Het ziekenhuis zal op termijn de site verlaten, waardoor de terreinen vrij komen voor herontwikkeling.  Door de strategische ligging in het stadshart, de omvang van de site en de aanwezigheid van waardevol erfgoed vormt deze herontwikkeling voor de stad Tienen één van de belangrijkste binnenstedelijke uitdagingen voor de komende jaren.

Door de centrale ligging is de realisatie van een bijkomend woonaanbod hier uiteraard opportuun. Bovendien biedt de herbestemming van de site een unieke kans om in het centrum van de stad vorm te geven aan een verkeersluwe, groene en klimaatrobuuste binnenstedelijke omgeving met een mix van functies, met respect voor het historisch erfgoed. De stad Tienen stelt zich daarom tot ambitie om de totale vloeroppervlakte van de bebouwing op de site niet uit te breiden èn de bebouwde oppervlakte te verminderen. In stedenbouwkundige termen heet dat een status quo voor de vloer-terreinindex en een ontharding van de site.

Daarbinnen is er plaats voor verschillende woonvormen die een divers publiek aantrekken, met voldoende aandacht voor de open ruimte: aaneengesloten (semi)publiek groen en ruimte voor water.  Doel is een koele, groene, aangename verblijfsplek te scheppen die stadshitte tegengaat. Het oordeelkundig gebruik van energie, water en materialen krijgt reeds in de ontwerpfase de nodige aandacht. De vraag naar het eventuele behoud van het ziekenhuis uit 1953 en de herbestemming daarvan maakt deel uit van de onderzoeksopgave.

Omdat de site zich midden in de stadskern bevindt, is een publieke functie wenselijk. De site biedt nu al ruimte aan een pastoraal centrum en een kinderopvang.  Met deze functies moet rekening worden gehouden.  Om de belevingswaarde en dynamiek van de site te garanderen wordt onderzocht welke mogelijke andere functies en/of meervoudig gebruik mogelijk en wenselijk zijn.

De site dient vlot en veilig bereikbaar te zijn met openbaar vervoer, per fiets, te voet en met de auto. De site zelf is autovrij of minstens autoluw.  Een optimale organisatie van het parkeren moet worden onderzocht.

Door de ligging van de site in het voormalige “’t Hof van Cabbeeck” en de aanwezigheid van het beschermde Kabbeekklooster heeft de plek een bijzondere erfgoedwaarde.  Enerzijds is er het klooster met de monumentale kapel met twee 17de-eeuwse vleugels en de kloostertuin en -muur; anderzijds is er het ensemble van het ziekenhuis, het inkomplein en de poort uit het interbellum, met voormalige boomgaard. Het is de ambitie dat het historische klooster het kloppend hart van de nieuwe wijk wordt. Het duurzaam restaureren, herbestemmen en integreren van de bestaande gebouwen op de site staat centraal in het project. Deze elementen vormen de sturende ruimtelijke principes bij het uittekenen van het masterplan.

De stad Tienen is op zoek naar een ontwerpteam dat onderzoekt wat, binnen de krijtlijnen van het project en rekening houdend met de financieel-economische haalbaarheid, de meest kwalitatieve invulling en uitwerking kan zijn. Ontwerpteams worden uitgedaagd om de hoge ambities van de stad te verbeelden in een even ambitieuze als creatieve toekomstvisie. Kandiderende ontwerpteams moeten sterk zijn in ontwerpend onderzoek, moeten op de hoogte zijn van de dynamieken binnen de vastgoedmarkt en moeten de brug slaan tussen stadsontwikkeling, publieke ruimte, architectuur en erfgoed.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken

Tienen OO4206

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en de bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie (vast gedeelte) en de opmaak van een RUP (voorwaardelijk gedeelte) voor de site “Het Hof van Kabbeek” te Tienen.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier Horizon, VELD
 • DK-CM, fala atelier
 • Studio Paola Viganò
Locatie bouwplaats

Kliniekstraat, 3300 Tienen
Projectgebied gelegen tussen de Kliniekstraat, Oude Leuvensestraat, Leuvensestraat, Oude Vestenstraat en Gilainstraat

Timing project
 • Selectievergadering: 10 nov 2021
 • Eerste briefing: 13 jan 2022
 • Tweede briefing: 10 feb 2022
 • Indienen: 25 apr 2022
 • Jury: 12 mei 2022
Bouwheer

Stadsbestuur Tienen

Contactpersoon Bouwheer

Marlies Buvens

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

€80.000 (excl. btw) voor opmaak masterplan en bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie.

Vergoeding ontwerpers

15.000 € (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

4206 Selection guideline
4206 Selectieleidraad
Lijst kandidaten