Projectomschrijving

De vzw Sint-Monica biedt sedert 1981 een kwalitatief woon- en zorgaanbod voor zwaar zorgbehoevende ouderen in Oostende. De opdrachtverklaring van de vzw steunt op 2 pijlers: zorg voor de bewoners en zorg voor het personeel. Als ambitie voor de toekomst wordt het volgende gesteld: vzw Sint-Monica wil een gediversifieerd, flexibel en kwalitatief zorgaanbod voor ouderen ontwikkelen. Tevens streven we  naar een onderbouwd personeelsbeleid dat een gezond, leerzaam en aangenaam klimaat creëert voor medewerkers. We dragen bij tot de positieve beeldvorming omtrent ouderen en houden onze blik open voor de wisselwerking met onze omgeving.

Het huidige aanbod van de vzw (een rust- en verzorgingstehuis en een serviceflatvoorziening) is ondergebracht is in een omgebouwd ziekenhuis, bepalend voor de huidige infrastructuur. Voor de realisatie van haar uitbreidingsplannen beschikt de vzw over een braakliggend bouwterrein van ongeveer 7.000 m2 (met V/T = 1), gelegen op 3 km van de huidige campus, waar men een innovatieve en meer aangepaste structuur wenst te voorzien. Op de nieuwe site  wil men het volgende programma realiseren: een rust- en verzorgingstehuis (inclusief kortverblijfcentrum) met 98 woongelegenheden, een 4-tal assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum, een medisch-sociaal centrum en een publiek restaurant. 

Het terrein is gelegen aan een belangrijke invalsweg, op 400m van het strand, langs de recreatieve gordel "het groen lint" en aanpalend aan een gemeentelijk parkdomein en een uitgestrekte open vlakte met uitzicht op de vlieghaven. De omgevingsfactoren bieden volop opportuniteit tot integratie van het project in de maatschappelijke en natuurlijke context. Er wordt een kwalitatieve architectuur gewenst met een doordachte inplanting van de structuren in hun omgeving. Het optimaal zorgcomfort voor de gebruikers en de hulpverleners is hierbij eveneens cruciaal. De architecturale structuur dient ondersteunend te zijn voor een innovatief en geïntegreerd zorgconcept en een innovatieve visie op arbeidsorganisatie (met nadruk op coaching en zelfsturing). Kernwaarden voor het concept zijn: zorg voor bewoners en personeel, openheid en sociale stimulansen, huiselijkheid en respect voor privacy, ergonomie en efficiënt beheer, ontschotting tussen diensten, toegankelijkheid en positieve uitstraling, bewegingsvrijheid en uitzichten, veiligheid, ecologie en – niet in het minst – betaalbaarheid.  

Het ontwerp van een masterplan voor de site en de aangrenzende domeinen van de stad Oostende (met een buurtmoestuin, speelweefsel en evenementenweide) vormt momenteel het voorwerp van de Meesterproef, georganiseerd door de Vlaams bouwmeester. Onderhavige studieopdracht dient op dit masterplan (dat nog in afwerkingsfase kan zijn) verder te bouwen. 

De timing in deze opdracht is cruciaal. De bouwheer wenst absoluut een aanvraag tot stedebouwkundig attest en subsidiedossier (technisch-financieel plan) in te dienen bij het VIPA tegen de eerste helft van november 2014.

Timing

Toewijzing van de opdracht aan de ontwerper(s): begin juni 2014

Indiening bouwaanvraag: eerste helft november 2014 (deadline!)

Indiening financieel-technisch plan (VIPA): eerste helft november 2014 (deadline!)

Toewijzing van de opdracht aan de uitvoerder(s): 2015-2016

Voorziene einde van de werken: 2018 

Oostende OO2704

Volledige studieopdracht voor de bouw van een woonzorg- en dienstencomplex met omgevingsaanleg te Oostende.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Bovenbouw Architecten
  • areal architecten, BRUT
  • JDS architects, VK Engineering
  • Rapp+Rapp bv, Snoeck & Partners nv
Locatie bouwplaats

Nieuwpoortsesteenweg 757, 8400 Oostende

Timing project
  • Selectievergadering: 10 mrt 2014
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2014
  • Eerste briefing: 17 mrt 2014
  • Indienen: 29 apr 2014
  • Jury: 8 mei 2014
Bouwheer

Sint-Monica vzw

Contactpersoon Bouwheer

Hélène Verbeke

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Lieve Van de Ginste

Budget

16.500.000 (excl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Globaal ereloon min. 8.00% - max. 10.60% voor architectuur, stabiliteit, technieken, epb, omgevingsaanleg, landschapsarchitectuur en desgevallend studie rook- en warmteafvoer.

Vergoeding ontwerpers

15.000 € incl btw per kandidaat - 4 kandidaten