OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Locatie - (c) Tim Van de Velde

OO2701 - Luchtfoto

OO2701 - Luchtfoto

Projectomschrijving

"De Leopoldskazerne" 

Gebouwd rond 1900 in eclectische stijl, gelegen op één van de hoogste punten van Gent, is het gebouwencomplex omsloten door 5 straten: de Gaspar de Craeyerstraat, waar de huidige hoofdinkom is gesitueerd, de Kattenberg, de Kunstlaan, de Charles De Kerckhovelaan en Eeckhout. De site heeft een totale grondoppervlakte van 2.4 ha en is opgebouwd rond een grote centraal open ruimte, begrensd door 4 grote blokken met 4 bouwlagen. Het geheel wordt omsloten door een smalle laagbouw van één bouwlaag die een gesloten grens vormt met de omliggende straten. 

De site bevindt zich vlakbij de R40 (ring), het citadelpark met het Museum van Schone Kunsten, het SMAK, de Sint-Pietersabdij, het STAM en is op het gewestplan ingekleurd als zone voor  gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Het complex grenst aan een beschermd stadsgezicht, is opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed maar niet beschermd als monument. 

Nieuw provinciehuis 

De provinciale diensten zijn momenteel verspreid over een 7-tal gebouwen in het centrum en het provinciebestuur wil binnen de Leopoldskazerne centraliseren en een nieuw provinciehuis realiseren. 
Naast de diverse administratieve diensten zijn ook het politieke luik (provincieraad, deputatie,...), het publieke luik (publieksgerichte dienstverlening, vergaderzalen,..) en het logistieke luik (uitleendienst, archief, depotruimte, parking...) te integreren. In totaal bedraagt de oppervlaktebehoefte circa 30 000 m². Mogelijke restruimte is te verhuren aan derden. 

Ambities 

Volgende ambities staan centraal; 
binnen een vooropgesteld maximumbudget, centralisatie van beleid en alle provinciale diensten met het oog op kostenbesparende effecten, in een doordacht functioneel geheel met 'provinciale' uitstraling en identiteit, binnen een globale architecturale en stedenbouwkundige sitebenadering, met aandacht voor dialoog tussen historische context en (ver)nieuwbouw inclusief implementatie van maximaal mogelijke duurzaamheidaspecten en passend binnen een ruimer kader ivm 'Nieuwe Werken' principes voor de administratie. 

De opdrachtgever wenst een interdisciplinair team aan te stellen dat oa de competenties van architectuur, erfgoed, duurzaamheid, stedenbouw, ea omvat. De provincie zoekt een innovatief en gemotiveerd team dat het toekomstig beeld mee wil bepalen.

 

Gent OO2701

De volledige studieopdracht voor integratie van een nieuw Provinciehuis Oost-Vlaanderen binnen de 'Leopoldskazerne' te Gent.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • architecten de vylder vinck taillieu, B. Van der Wee Architects , Denis Dujardin BVBA, doorzon interieurarchitecten, evr-Architecten, VK Engineering
 • Architectenvennootschap AR-TE, De Smet Vermeulen architecten bvba, Joachim Declerck, Studio Roma
 • Atelier d'Architecture Pierre Hebbelinck
 • Compagnie O. , GAFPA bureau voor architectuur en stedenbouw BVBA, Gijs Van Vaerenbergh architecten, L'Escaut architectures, OMGEVING
 • DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN, Fernandez-Abascal Muruzabal Arquitectos, Pesquera y Asociados Arquitectos, slp, Sweco Belgium BV
Locatie bouwplaats

Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent
Bouwblok Gaspar de Craeyerstraat, Charles De Kerckhovelaan, Eeckhout, Kattenberg en Kunstlaan

Timing project
 • Selectievergadering: 19 mei 2014
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 15 okt 2015
 • Eerste briefing: 10 jun 2014
 • Tweede briefing: 12 aug 2014
 • Indienen: 15 okt 2014
 • Jury: 24 okt 2014
Bouwheer

Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon Bouwheer

Bracke Egide

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Jo Lefebure

Budget

67.000.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Honorarium: min 7% max 12% op bouwbudget; architectuur, stabiliteit, technieken, interieurconcept, meubilair, veiligheidscoördinatie, EPC

Vergoeding ontwerpers

25 000 € excl btw per gegadigde – 5 gegadigden