Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2301 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Bruul Boulevard(t)!

Een boulevard van aan het station tot in het hart van de stad... als een visitekaartje, een toegangspoort voor Mechelen. Een boulevard waarin geleefd, gespeeld, gependeld, geshopt en geflaneerd wordt. Een boulevard met geweldig groen, helderblauw water, uitgelichte monumenten, fijne horeca en gezellige pleintjes. Een autoluwe boulevard met aandacht voor elke straatsteen....

En niet te vergeten het Diaboloproject waardoor binnenkort de Bruul op slechts 8 minuten van de nationale luchthaven zal liggen...

...maar ook een belangrijk strategisch project waarbij een radiale toegangsas heraangelegd wordt vanaf het station tot aan de Grote Markt, hierbij dé winkelwandelstraat en 5 pleinen omvattend. (H. Consciencestraat, Kardinaal Mercierplein, Graaf Van Egmontstraat, Vijfhoek, Bruul, Botermarkt).  Een project dat enerzijds het orgelpunt is van heel wat herwaarderingsprojecten: een autoluwe binnenstad, het project 'Mechelen In Beweging' met nieuw station en stationsplein en een publieke parking onder het Kardinaal Mercierplein en een project dat anderzijds aansluit  bij recent gerealiseerde of startende projecten (de Grote Markt, het Dijlepad, woonproject Clarenhof, de herinrichting van de Vesten, het openleggen van de Vlieten).

Hoe kan de architectuur van de publieke ruimte ervoor zorgen dat alle stadsbewoners en bezoekers zich hier 'in Mechelen' voelen?

Hoe kan deze as bijzonder zijn en tegelijkertijd aansluiten op de huisstijl van de binnenstad?  Hoe wordt de barrièrewerking van de Vesten geslecht op één van de drukte en belangrijkse mobiliteitsknooppunten van de stad Mechelen? Hoe versmelten traditionele straten en pleinen met de nieuwe publieke ruimten als station en parking? Hoe wordt informatie en inspraak vanuit handelaars en bewoners verweven met het ontwerp en realisatietraject?

De stad Mechelen zoekt een ontwerpteam om dit project vorm te geven en een sterke structuurvisie op deze publieke ruimte – van gevel tot gevel -  te ontwikkelen. 

Welk team wil deze afspraak met de geschiedenis van Mechelen niet missen?

Globaal basisereloon = 6 % - supplement van 2 % voor technische studies (riolering, stabiliteit, ...)

Mechelen OO2301

Volledige studieopdracht voor de heraanleg van de publieke ruimte van de centrumas Station - Grote Markt te Mechelen.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Maxwan architects + urbanists
 • BRUT, LAND landschapsarchitecten
 • Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur bv
 • BUUR Bureau voor Urbanisme, Latz + Partners Landschaftarchitekten
 • Studio Paola Viganò
Locatie bouwplaats

Bruul, 2800 Mechelen
Centrumas tussen station en markt

Timing project
 • Selectievergadering: 2 mrt 2012
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 20 aug 2012
 • Eerste briefing: 15 mrt 2012
 • Tweede briefing: 2 apr 2012
 • Indienen: 6 jun 2012
 • Jury: 25 jun 2012
 • Gunning: 14 dec 2012
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 mrt 2013
Bouwheer

Contactpersoon Bouwheer

Veerle Costermans

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

8.245.675 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

8.500 € excl btw per kandidaat (4 kandidaten)