Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1308 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Vzw "De witte berken" en vzw "Centrum de wijzer" zijn residentiële voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Er verblijven resp. 23 en 12 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, die geplaatst worden door de jeugdrechter of via het comité voor bijzondere jeugdzorg. Het betreft minderjarigen in een problematische
opvoedingssituatie.

De 2 voorzieningen hebben elk een eigen opdracht:
Vzw "De witte berken" is een begeleidingstehuis waar kinderen en jongeren gedurende een kortere of langere periode in gezinsvervangende leefgroepen wonen. Er is een nauwe samenwerking met het gezin van de minderjarigen.
Vzw "Centrum De Wijzer" maakt, samen met minderjarige en zijn context, een diagnose van de problematische opvoedingssituatie en geeft advies voor verdere hulpverlening. De jongeren verblijven hiervoor maximum 60 dagen in de voorziening. Vzw "Centrum De Wijzer" maakt kans op capaciteitsuitbreiding tot 18 of 24.

Beide voorzieningen liggen op een grote campus met een uitgestrekte groene zone in het centrum van de stad. Het domein was vroeger een kloosterdomein.

Een studie en herziening van de huidige gebouwen dringt zich op:
vzw "De Witte Berken" is ondergebracht in een plat paviljoen van jaren 70 en een verbouwd huis in de rij. De gebouwen werden verschillende keren aangepast naar aanleiding van interne wijzigingen en
reconversieplannen. De inplanting op het terrein werd ook negatief beïnvloed door de oprichting van vzw "Centrum de Wijzer". Het leefgroepsgebouw, de kantoren, alle ruimtes en de groene omgeving zijn aan een grondige herziening toe. Aandachtspunten hierbij zijn: huiselijk en kleinschalig karakter, integratie in groene omgeving, veiligheid, toezicht. Er moet voorzien worden in een residentiële leefgroep voor 12 kinderen van 0 tot 14 jaar met oa voldoende kindvriendelijke spelruimte, bezoekstudio's voor kind met ouders. Toekomstgericht moet rekening gehouden worden dat er een tweede leefgroep ondergebracht kan worden.
vzw "Centrum de Wijzer" is gehuisvest in oude schoolgebouwen: een stevig gebouw met zeer veel ruimte en een turnzaal. De inplanting van de verschillende lokalen moet herzien worden, oa de leefgroepsruimtes overbrengen naar de gelijkvloerse verdieping met aansluiting aan tuin of koer, voorzien van kantoren, gespreksruimtes, dagbestedings- en time-out-lokalen.

Bijzondere aandacht bij de inrichting is nodig voor ons specifiek doelpubliek : zeer stevige infrastructuur, veiligheid en toezicht zijn belangrijke invalshoeken. Met de mogelijke
capaciteitsuitbreiding zullen we in 2 of 3 leefgroepen werken, opgedeeld naar leeftijd: <12 jaar en >12 jaar. Duidelijke scheiding tussen de 2 werkingen is noodzakelijk.
Voorzien in de uitbouw van een gemeenschappelijk onthaal voor beide voorzieningen:
voldoende ontvangstruimtes, vergaderruimte, kantoren. Laagdrempelig, genormaliseerd in het straatbeeld, aandacht voor veiligheid zijn hierbij aandachtspunten.
Bijkomende inlichting: de terreinen liggen dicht bij een beek en hebben eerder een natte ondergrond.

Wervik OO1308

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding en verbouwing van het begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdbijstand 'De Witte Berken' en het onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum 'De Wijzer' te Wervik

Status project
Geselecteerde bureaus
 • PLUS office architects
 • Architectenbureau Anne Ledroit, Vincent Pierret en, Landschapsarchitecten Territoires
 • Bruno Van Langenhove, Caroline Vanbiervliet
 • DaF-Architecten
 • dmvA architecten
Locatie bouwplaats

Speiestraat 23 & 23A, 8940 Wervik

Timing project
 • Selectievergadering: 28 jun 2007
 • Eerste briefing: 9 aug 2007
 • Tweede briefing: 17 sep 2007
 • Indienen: 3 dec 2007
 • Jury: 12 dec 2007
 • Gunning: 29 feb 2008
Bouwheer

vzw "De Witte Berken" / VZW "Centrum De Wijzer"

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Karel De Baere

Budget

1.100.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 2.500 ,- per laureaat

Downloads

projectdefinitie