MP1910 Masterplan site Priesterage

De gemeente wenst, samen met het OCMW en de lokale huisvestingsmaatschappij, een masterplan en visieontwikkeling op te maken voor de site Priesterage in het centrum van de gemeente. De site groepeert momenteel een seniorenflatgebouw, dertien ‘witte woningen’ van het OCMW, een sociaal huis met kantoren van de dienst Vrije Tijd en het OCMW, zeventien sociale woningen van Volkshaard en het woonzorgcentrum Ter Venne. Met dit masterplan wensen de opdrachtgevers een samenhang te creëren tussen de verschillende gebouwen, waarbij de publieke ruimte uitnodigt tot ontmoeting. De staat van de huidige ‘witte huisjes’ moet hierbij geëvalueerd worden in functie van renovatie of vervangingsbouw tot deels sociale woningen. Het bestuur wenst te evolueren van een eenzijdige seniorensite naar een gemengde site met aandacht voor een kwalitatieve omgeving en voor minder mobiele en kwetsbare bewoners.

MP1910 Masterplan site Priesterage Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem

Vennelaan 23 en Priesterage 14-57,
9830 Sint-Martens-Latem

Bouwheer

Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 00

Contactpersoon

Peter Van Herp
peter.vanherp@sint-martens-latem.be

Veerle Yperman
veerle.yperman@sint-martens-latem.be

Type opdracht
  • Masterplan
  • publieke ruimte
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006

Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper:
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper