MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

De Ideale Woning wil graag het standaardaanbod aan types sociale woningen verruimen door te experimenteren met verschillende vormen van samenwonen. Het project betreft de realisatie van een nieuwbouw als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren (Senioren Thuis). Het bestaand verouderde gebouw, dat doorheen de jaren onkundig is verbouwd, is niet aangepast aan de huidige regelgeving. Om die reden zal het gebouw worden afgebroken om plaats te maken voor vier sociale seniorenappartementen en/of -studio’s en een gemeenschappelijke ruimte met grote keuken. Achteraan is een gemeenschappelijke buitenruimte gepland. Het project biedt een antwoord op de vereenzaming en verarming van alleenstaande ouderen uit de buurt. Het is een solidair en betaalbaar alternatief voor een woonzorgcentrum.

Doordat De Ideale Woning met dit project deelneemt aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen zijn afwijkingen inzake oppervlaktenormen toegestaan. Private ruimten kunnen in die zin in oppervlakte worden beperkt, door deze ruimschoots te compenseren in de gemeenschappelijke ruimte. Ontwerpend onderzoek zal aantonen welke minimumoppervlakten mogelijk zijn zonder dat de woonkwaliteit in het gedrang komt, en wat dit betekent voor de organisatie en inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. De bewonersgroep zal bovendien worden samengesteld, parallel aan de architectuurwedstrijd. Hierdoor zullen de toekomstige bewoners kunnen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Dat maakt dat de ontwerper in dialoog kan treden met de toekomstige bewoners met het oog op een nauwe wederzijdse betrokkenheid die de kwaliteit van het project ten goede moet komen.

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren De Ideale Woning

Londenstraat 44
2000 Antwerpen

Bouwheer

De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
03 320 29 70

Contactpersoon

Filip Lagiewka
filip.lagiewka@deidealewoning.be

Type opdracht
  • vervangbouw
  • nieuwbouw
  • publieke ruimte
  • participatie bewoners
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VSMW barema / contract 2006

Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper:
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper